ต้นชะอม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ต้นชะอม by Mind Map: ต้นชะอม

1. ความเชื่อของต้นชะอม

2. ลักษณะทั่วไปของต้นชะอม

3. วิธีการขยายพันธ์ต้นชะอม

4. วิธีการปลูกต้นชะอม

4.1. ตอนกิ่ง

5. วิธีการดูแลรักษาและการเก็บยอดของต้นชะอม

6. ประโยชน์ของต้นชะอม

7. ส่วนประกอบของต้นชะอม

7.1. ลำต้น

7.2. ใบ

7.3. ดอก

7.4. ผล

7.5. เมล็ด

8. โทษของต้นชะอม