Trung tâm anh ngữ Wise English

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Trung tâm anh ngữ Wise English by Mind Map: Trung tâm anh ngữ Wise English

1. Môi trường vi mô

1.1. Nhân khẩu học

1.1.1. Tốc độ dân tố tăng: 1.134 triệu người

1.1.2. Tốc độ đô thị hóa cao

1.1.3. Đòi hỏi trình độ học vấn ngày càng cao

1.2. Chính trị - Pháp luật

1.2.1. Nền chính trị tương đối ổn định

1.2.2. Luật doanh nghiệp, luật lao động về thực thi điều khoản để hoạt động cũng như duy trì trung tâm rõ ràng, cụ thể

1.3. Kinh tế

1.3.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng ngày càng cao, tổng thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 4117.2 USD/năm (2019)

1.3.2. Đời sống ổn định -> nhu cầu phát triển kĩ năng ngoại ngữ ngày càng tăng

1.4. Khoa học công nghệ

1.4.1. Xây dựng các trang mạng, ứng dụng giúp học viên phát triển kĩ năng

1.4.2. Hệ thống phần mềm quản lí thông tin phát triển giúp trung tâm dễ dàng liên kết với khách hàng

1.5. Văn hóa xã hội

1.5.1. Tiếng Anh là ngôn ngữ quan trọng trong xã hội phát triển hiện nay

1.6. Tự nhiên

1.6.1. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu thuận tiện cho việc đi lại

2. Môi trường vĩ mô

2.1. Đối thủ cạnh tranh

2.1.1. Các trung tâm trên địa bàn Đà Nẵng

2.1.2. Các giáo viên dạy Ielts đôc lập

2.1.3. Các ứng dụng, khóa học online

2.1.4. Các nhà cung cấp dịch vụ cao cấp như Apolo

2.2. Trung gian

2.2.1. Trung gian marketing: mạng xã hội, báo chí, học viên, nghiên cứu thị trường

2.2.2. Trung gian tài chính: ngân hàng

2.2.3. Đối tác: British, LAB, IDP, Oxford

2.3. Nhà cung cấp

2.3.1. Cung ứng trang thiết bị điện tử

2.3.2. In số tay, tài liệu học tập

2.3.3. Cung cấp nội thất

2.4. Công chúng

2.4.1. Công chúng tài chính: ngân hàng

2.4.2. Công chúng truyền thông: báo chí, mạng xã hội, các công cụ tìm kiếm(google)

2.4.3. Nội bộ trung tâm: Giám đốc trung tâm, nhân viên tư vấn, giảng viên, học viên,...

2.5. Khách hàng

2.5.1. Người có nhu cầu học tiếng Anh ở mọi độ tuổi đang sinh sống và học tập trên địa bàn Đà Nẵng