Dasar-dasar Islam - ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dasar-dasar Islam - ISLAM by Mind Map: Dasar-dasar Islam - ISLAM

1. 1. Siapa yang disebut muslim?

1.1. Adakah kufur dan Islam itu?

1.2. Tiga jalan menuju kesesatan

1.2.1. 1. Mengikuti kemahuan sendiri

1.2.2. 2. Mengikuti nenek moyang tanpa berfikir

1.2.3. 3. Kepatuhan kepada selain Allah

1.3. Keadaan Islam di Punjab

1.3.1. 1. Perbezaan kssta

1.3.2. 2. Ketidakadilan dalam warisan

2. 3. Kriteria Islam yang sebenarnya

2.1. Perbezaan antara Islam kad identiti dan Islam yang sebenarnya

2.1.1. 1. Islam kad identiti

2.1.2. 2. Islam yang sebenarnya

2.2. Dua jenis orang Islam

2.2.1. 1. Islam setengah-setengah

2.2.2. 2. Islam sepenuhnya

2.3. Kriteria orang Islam yang dikehendaki Allah

2.4. Kekuasaan orang-orang Islam di dunia disebabkan kepatuhan mereka yang sebenarnya kepada ajaran-ajaran Allah

2.5. Orang Islam hanyalah orang yang sepenuhnya menunjukkan kesetiaan kepada Allah

2.6. Muhasabah diri

3. 2. Test keimanan

3.1. Muslim yang sebenarnya

3.2. Tanda-tanda kemunafikan

3.2.1. 1. Memperturutkan kemahuan sendiri (nafs)

3.2.2. 2. Pemujaan kepada adat istiadat

3.2.3. 3, Meniru-niru bangsa lain

3.3. Beberapa contoh kepatuhan kepada Allah

3.3.1. 1. Meninggalkan minuman keras

3.3.2. 2. Pengakuan dosa

3.3.3. 3. Pemutusan hubungan

3.3.4. 4. Taudat dari adat kebiasaan lama

3.4. Jalan menuju keredhaan Allah

3.5. Orang Islam zaman sekarang

4. 4. Untuk apa patuh kepada Allah?

4.1. Kesejahteraan manusia terletak pada kepatuhan kepada Allah

4.2. Patuh kepada selain Allah adalah penyelewengan

4.3. Petunjuk yang benar hanya dari Allah

4.4. Bagaimana memperolehi manfaat dari bimbingan Allah

4.5. Erti patuh kepada Allah dan Rasulullah SAW

5. 5. Din dan syariah

5.1. Erti deen

5.2. Apakah syariah itu?

5.3. Sifat perbezaan dalam syariah

5.4. Sifat perbezaan dalam mazhab fiqh

5.5. Bahayanya tidak memahami perbezaan antara deen dan syariah

5.6. Bahaya perpecahan