Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modernizam by Mind Map: Modernizam

1. Pisci i djela u Hrvatskoj

1.1. Proza

1.1.1. Dinko Šimunović

1.1.1.1. Duga

1.1.1.2. Alkar

1.1.2. Ivan Kozarac

1.1.2.1. Roman Đuka Begović

1.1.2.2. Vladimir Vidić

1.1.2.2.1. Pejzaž 1

1.1.2.2.2. Pejzaž 2

1.1.3. Vladimir Nazor

1.1.4. Janko Leškovar

1.1.4.1. Pripovjetka misao na vječnost

1.1.4.2. Moderna Zagreb 1891

1.1.4.3. "Đuro je Martić poludio"

1.1.5. Milutin Cihlar Nehajev

1.1.5.1. Roman Bijeg

1.1.6. Janko Polić Kamov

1.1.6.1. Roman isušena kaljuža

1.2. Drama

1.2.1. Milan Begović

1.3. Poezija

1.3.1. Fran Galović

1.3.2. Milan Begović

1.3.3. Dragutin Damjanić

1.4. A.G Matoš

1.4.1. Zbirka Iverije

1.4.2. Cvijet sa raskršća

1.4.2.1. Traganje za ljepotom

1.4.3. Utjeha kose

1.4.3.1. Lirska ljubavna pjesma

1.4.4. 1909

1.4.4.1. Lirska domoljubna pjesma

1.4.5. Kip domovine leta

1.4.5.1. Crtica

1.4.5.2. Pepica i Jokšec

2. Obilježja

2.1. besperspektivnosti

2.2. romantičarske patetičnosti

2.3. Sukob pojedinca sa vladajućim društvom

2.4. Sredina 19. stoljeća

3. Najvažnija djela hrvatske moderne

3.1. Ivan Broz

3.1.1. Hrvatski pravopis 1892

3.2. Broz-Iveković

3.2.1. Riječnik 1901

4. Modernistički pravci

4.1. I. Impresionziam

4.1.1. Claud Monet: Izlazak Sunca, 1874

4.1.2. Izraz duhovnog stanja (divljenje, čuđenje)

4.2. 2. Simbolizam

4.2.1. Način izražavanja u prenesenom značenju

4.2.2. Savršenstvo i netaknutost

4.2.3. Krepost i tajanstvenost

4.3. 3. Larpurlartizam

4.3.1. France."l'art pour l'art" - Umjetnost samo radi umjetnosti

4.3.2. Theophile Gautein(1811.-1872.)

4.3.3. Reprezentira "čistu ljepotu"

4.4. 4. Parnasovci

4.4.1. Suvremeni Parnas (1866.-1876.)

4.4.2. Kult Forme

5. Književna kritika

5.1. Milivoj Dežman

5.2. Branimir Livadić

5.3. Milan Marjanović

6. Unutarnja Duhovna vizija pojedinca