Công nghệ chế biến rau quả & nước giải khát

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Công nghệ chế biến rau quả & nước giải khát by Mind Map: Công nghệ chế biến rau quả & nước giải khát

1. Chương 4: CNSX nước giải khát pha chế

1.1. Quy trình sản xuất nước giải khát có gas

1.2. Sản xuất nước giải khát pha chế sử dụng chất tạo ngọt không có giá trị dinh dưỡng

1.3. Thuyết minh quy trình

1.4. Đánh giá chất lượng sản phẩm

2. Phần 1 : CNSX nước giải khát

2.1. Chương 1 : Giới thiệu

2.1.1. Tổng quan

2.1.2. Phân loại

2.2. Chương 2: Nguyên liệu trong CNSX NGK

2.2.1. Nước

2.2.1.1. Đặc điểm & tầm quan trọng của rau quả

2.2.2. Nguyên liệu tạo ngọt

2.2.3. Chất tạo vị chua

2.2.4. Chất tạo màu

2.2.5. Chất tạo mùi

2.2.6. CO2

2.2.7. Chất bảo quản

2.2.8. Rau quả

2.2.9. Thảo dược

2.2.9.1. Chương 3: CNSX nước uống

2.2.9.1.1. Khái niệm

2.2.9.1.2. Các phương pháp xử lý nước

2.3. Chương 5: CNSX Nước giải khát có cồn

2.3.1. CNSX rượu mùi

2.3.2. CNSX rượu vang

3. Tiêu chuẩn Việt Nam về nước uống đóng chai

4. Chương 2: Nguyên liệu rau quả

4.1. Phần 2 : CNCB rau quả

4.1.1. Chương 1: Mở đầu

4.1.1.1. Tình hình sản xuất rau quả và phương hướng phát triển RQ tại Việt Nam

4.1.1.2. Tình hình và hướng phát triển

4.1.1.3. Phân biệt rau & quả

4.1.1.4. Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn

4.1.1.5. Khả năng tự vệ của rau quả

4.1.1.6. Nguyên nhân gây hư hỏng rau quả

4.1.1.7. Phân loại sản phẩm rau quả

4.1.1.8. Cảm quan, một số tiêu chuẩn cho các sản phẩm chế biến từ rau quả

4.1.2. Chương 3: Bảo quản rau quả

4.1.2.1. Quá trình sinh lý sau thu hoạch

4.1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian tồn trữ rau quả tươi

4.1.2.3. Các phương pháp bảo quản rau quả tươi

4.1.2.4. Các sản phẩm bảo quản

4.1.3. Chương 4: Các quá trình cơ bản trong CNCB rau quả

4.1.3.1. Các quá trình cơ học

4.1.3.2. Các quá trình nhiệt

4.1.3.3. Các quá trình hóa học, hóa lý

4.1.3.4. Các quá trình sinh hóa và sinh học

4.1.3.5. Các quá trình tạo hình, bao gói, trang trí

4.1.4. Chương 5: : Các sản phẩm rau quả qua quá trình chế biến nhiệt

4.1.4.1. Đồ hộp rau quả thanh trùng, tiệt trùng

4.1.4.2. Nước quả cô đặc

4.1.4.3. Mứt

4.1.4.4. Rau quả sấy

4.1.4.5. Rau quả lạnh đông

4.1.5. Chương 6: Các sản phẩm rau quả không qua quá trình chế biến nhiệt

4.1.5.1. Rượu quả

4.1.5.2. Rau quả muối chua, muối mặn

4.1.5.3. Rau quả dầm giấm

4.2. Phân loại

4.3. Cấu tạo tế bào rau quả

4.4. Thành phần hóa học của rau quả