ไม่เข้าใจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ไม่เข้าใจ by Mind Map: ไม่เข้าใจ

1. ประสบการณ์

1.1. ไม่เคยทำธุรกิจ

1.2. เคยทำ

1.2.1. ไม่มีรูปแบบ

1.2.2. ใช้องค์ความรู้เดิม

2. ไม่ได้ทบทวน

2.1. ไม่มีเวลา

2.2. ส่งงานให้ได้แค่ส่ง

3. ทบทวน

3.1. แค่รู้

3.2. เริ่มเข้าใจ

3.3. รู้ เข้าใจ

3.4. รู้ เข้าใจ ถ่ายทอดได้