ADN,gjenet dhe sinteza proteinave

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ADN,gjenet dhe sinteza proteinave by Mind Map: ADN,gjenet dhe sinteza proteinave

1. Perkthini i nukleotideve te ARN-m ne aminoacide te proteines

2. Kopjon ADN ne fijen 4’ 5 ‘ nepermjet ARN polimeraze

3. Mareveshje ndermjet nukleotideve te ARN-m dhe aminoacideve te proteinave

4. Prodhohet ne berthameza

5. Ne formen e terfilit

6. Kodi gjenetik

6.1. Disa aminoacide kodohen ne disa triplete

6.2. Vecorite

6.2.1. Cdo aminoacid kodohet nga 2 deri 6 triplete

6.2.2. Njihet si “kod i degjeneruar”

6.2.3. Tripleti lexohet ne drejtimin e caktuar pergjate molekules se ADN

6.2.4. Tri tripleta nuk mund te kodojne asnje aminoacid

6.2.5. Kodi nuk mbivendoset

6.2.6. Eshte universal

7. ARN-t

7.1. 4 vende pune:ribozomi kodoni aminoacidi enzima

7.2. 80 nukleotide

7.3. Acid ribonukleik transportues

8. ARN-m

8.1. Acid ribonukleik mesazhere

8.2. ARN-m e papjekur ka ekzone dhe inteone

8.3. ARN-m e pjekur ka vetem ekzone

8.4. Numri varet nga lloji i proteinave

9. ARN-r

9.1. Acid ribonukleik ribozomike

9.2. Se bashku me proteinat formon ribozomin

10. ARN

10.1. Acid ribonukleik

10.1.1. Monomeri nukleotidi

10.1.1.1. Shqeri riboze

10.1.1.2. Bazat:A U G C

10.1.1.3. Grupi fosfatik

11. Transkriptimi

11.1. Kopjimi i ADN ne ARN-m

11.2. Ndodh ne berthame

11.3. Etapat:

12. Translatimi

12.1. Ndodh ne citoplazem, ne ribozom

12.2. 3 Faza:

12.2.1. Nisja

12.2.2. Zgjatja

12.2.3. Fundi