Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ELEMENTOR by Mind Map: ELEMENTOR

1. CỘT TAY TRÁI : Điều chỉnh elementor

1.1. THANH NGANG CUỐI CÙNG

1.1.1. 1.Nút cài đặt

1.1.1.1. *** Page layout: chọn elemon canvas: XÓA TOÀN BỘ HEADER, FOOTER CÓ SẴN

1.1.2. 2. Navigator

1.1.2.1. Giống Mục lục ---> Hiện ra các phần tử nhỏ để chọn

1.1.3. 3.Lịch sử

1.1.3.1. Hiện các chỉnh sửa, bản ---> restore nếu cần

1.1.4. 4. Responsive

1.1.4.1. chuyển chế độ xem : điện thoại, máy tính, máy tính bảng

1.1.5. 5. Xem trước

1.1.5.1. Xem trước trang web như thế nào

1.2. 3 GẠCH NGANG, TRÁI, TRÊN CÙNG

1.2.1. Chỉ cần quan tâm đến Kiểu

1.2.1.1. Tạo mặc định

1.3. 9 DẤU CHẤM, Ô VUÔNG, PHẢI, TRÊN CÙNG

1.3.1. PHẦN TRÁI: CÁC THÀNH PHẦN

1.3.1.1. CHỈNH SỬA TỪNG THÀNH PHẦN

1.3.2. PHẦN PHẢI: TOÀN CỤC

1.3.2.1. LƯU NHỮNG THÀNH PHẦN NHỎ HƠN SECTION

2. 1.So sánh với thrive

2.1. dễ hơn

2.2. nhiều mẫu hơn

2.3. nhiều hiệu ứng hơn

3. 2.Tạo trang sp

3.1. Tạo trang mới --.> tên --> công bố --> chọn sửa với elementor

4. ***Header & Footer tạo sẵn (template tạo sẵn)

4.1. Trang chủ --> template cột trái --> theme builder

5. 3.Giao diện cơ bản

5.1. Dấu + : thêm phần tử

5.1.1. chuột PHẢI vào góc ||| nếu muốn sửa

5.2. Hình tệp : thêm mẫu

6. THỰC HÀNH

6.1. CỘT :

6.1.1. Layout: boxed + 1080

6.1.2. Kiểu: chọn màu

6.1.3. Nâng cao

6.1.3.1. khoảng cách 2 phần tử

6.1.3.1.1. 1 hàng có 4 phần tử cột

6.1.3.1.2. Bỏ khóa để tùy chỉnh

6.2. NÚT BẤM

6.2.1. KIỂU

6.2.1.1. ***DI CHUỘT : Chế độ hiện ra khi di chuột vào

6.2.2. Độ cong viền

6.2.2.1. Nhập số + chọn

6.3. DANH SÁCH ICON

6.3.1. COPY TEXT THÌ CHỌN PHẦN NỘI TUYẾN (---) TRÊN GÓC PHẢI

6.4. GHIM 1 PHẦN TỬ

6.4.1. CHỌN --> NÂNG CAO --> STIKY

6.5. GALERRY

6.5.1. Chọn singer hoặc multil

6.5.1.1. tạo 1 danh sách hoặc nhiều danh sách

6.6. SAVE PHẦN TỬ : 2 DẠNG

6.6.1. CÁCH 1: SAVE TỪNG PHẦN TỬ NHỎ : NÚT, GALLERY

6.6.1.1. LẤY Ở PHẦN TOÀN CỤ KHI BẤM VÀO 9 NÚT CHẤM Ô VUÔNG

6.6.2. CÁCH 2: SAVE CẢ 1 PHẦN NGANG

6.6.2.1. LẤY TRONG PHẦN MẪU CỦA BẠN (TEMPLATE TỪ NGOÀI HOẶC BLOCK )

7. COPY CHỮ

7.1. CHUỘT PHẢI --> COPPY STYLE

7.1.1. BÔI ĐEN + CTRL V --> COPY STYLE CHỮ

8. COPY ĐÚNG MÃ MÀU

8.1. CÀI EXTENSION: COLOR ZILLA CHORME (HÌNH CÁI BÚT VẼ)