ERP Software

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ERP Software by Mind Map: ERP Software

1. Wat?

1.1. Enterprice Resource Planning

1.2. Productiviteit van het bedrijf verbeteren

1.3. Kosten beheersen

1.4. Ondersteuning interne bedrijfsprocessen

2. Belang voor de onderneming

2.1. Productiviteit van het bedrijf verbeteren

2.2. Kosten beheersen

2.3. Ondersteuning voor de interne processen

2.4. Basis voor een bedrijfsbrede automatiseringsoplossing

2.5. Maakt de organisatie effectiver en sneller

2.6. De mogelijkheid om meer klantgericht te werken

3. Modules OpenERP geïnstalleerd

3.1. stock module

3.2. account module

3.3. purchase module

3.4. sales module

4. Modules OpenERP niet geïnstalleerd

4.1. Inventory module

4.2. HR module

4.3. Delivery module

4.4. BI module

4.5. Engineering module

4.6. Production module

4.7. Production planning module

5. Modules Open ERP chocolatier Valentino

5.1. Account module

5.2. Stock module

5.3. Sale module

5.4. Inventory module

5.5. Production module

6. ERP = robuuste tractor CRM = snelle auto

6.1. ERP

6.1.1. voor beginnende bedrijven en voor gehele bedrijf

6.1.2. voor interne processen van het bedrijf

6.1.3. ondersteunt vastomlijnde processen

6.1.4. blik naar de markt gericht

6.2. CRM

6.2.1. voor grote bedrijven en gaat uit van de klanten

6.2.2. voor externe processen van het bedrijf

6.2.3. geen vastomlijnde processen

6.2.4. blik op interne processen gericht

7. 3 tips succesvolle ERP-implementatie

7.1. onderschat de eigen processen niet

7.2. maak tijd voor de implementatie

7.3. wijs een centrale applicatiebeheerder aan