EnergieCooperatieAmersfoort

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EnergieCooperatieAmersfoort by Mind Map: EnergieCooperatieAmersfoort

1. Voordelen

1.1. 1. Omdat je amersfoorter bent

1.2. 2. lagere energierekening

1.3. 3. verantwoordelijkheid nemen

1.4. 4. invloed uitoefenen

1.5. 5. omdat je buurman het doet

1.6. 6. zelfredzaamheid

1.7. 7. minder overhead

1.8. 8. trendy / hip

1.9. 9. herkenbaar door praktische toepassingen

1.10. 10. lokale projecten / lokaal belang

1.11. 11. omdat je kinderen hebt

1.12. 12. simpel / eenvoudig

1.13. 13. als investering (groen)

1.14. 14. Muiterij - afzetten tegen gevestigde orde

1.15. 15. Amersfoort is Centraal

1.16. 16. Amersfoort is testmarkt / voorbeeld

1.17. 17. Koploper / Voorbeeldfunctie

1.18. 18. Vernieuwend

1.19. 19. Mede-eigenaar

1.20. 20. transparant

1.21. 21. betrouwbaar

1.22. 22. laagdrempeling

1.23. 23. baas over je eigen energie

1.24. 24. energiebankieren

1.25. 25. groeipotentie platform

1.26. 26. verschil maken

1.27. 27. bijdrage aan duurzaamheid

1.28. 28. collectiviteit: van en voor amersfoorters

1.29. 29. delen in (maatschappelijke) winst

1.30. 30. Rebels

1.31. 31. Geen overhead

1.32. 32. Geen listige trucs

1.33. 33. Geen bonuscultuur

1.34. 34. Geen winsbejag

1.35. 35. Maatschappelijke winst

1.36. 36. Persoonlijk, herkenbaar

1.37. 37. Urgentie: het kan en moet anders

1.38. 38. Eigen bijdrage leveren ipv afwachten

1.39. 39. Wat doe jij? Neem heft in eigen hand

1.40. 40. Sociale druk

1.41. 41. Status

1.42. 42. Logisch & Noodzakelijk

1.43. 43. Toekomstgericht

1.44. 44. Goed voor je netwerk

1.45. 45. Financieel rendement

1.46. 46. Gedeelde passie

1.47. 47. Gedeelde belangen

1.48. 48. Energie - Persoonlijke energie, drijfveren

1.49. 49. Gewoon leuk

1.50. 50. je wordt er gelukkig van

1.51. 51. Maatschappelijk betrokken

1.52. 52. Samen leren

1.53. 53. Samen innoveren

1.54. 54. Ruimte voor eigen initiatief en samenwerking

1.55. 55. Geen passieve consument, maar actieve deelnemers

1.56. 56. Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit

1.57. 57. Meer dan alleen een energieplatform

1.58. 58. kennis delen

1.59. 59. verbindende schakel tussen bewoners / wijken

1.60. 60. Goed voor het milieu

1.61. 61. Energieneutraal

1.62. 62. Verkleining footprint

1.63. 63. Funfactor: inzicht in energie dmv app

1.64. 64. Controle / beheer

1.65. 65. Ontzorgen

1.66. 66. Maatschappelijke ondersteuning (financieel / operationeel

1.67. 67. Leren hoe het anders kan

1.68. 68. Niet achter willen blijven

1.69. 69. Vrijheid

1.70. 70. Stijgende energieprijzen

1.71. 71. Social Energie / Prepaid Energie

1.72. 72. Bewustwording

1.73. 73. Premium - knuffel / gadgets

1.74. 74. Eerlijke energie

1.75. 75. Beloning

1.76. 76. Sociale Cohesie

1.77. 77. Moet van de kinderen

1.78. 78. Joint Promotion met andere duurzaamheidsactiviteiten

1.79. 79. Energiepunten

1.80. 80. Collectieve inkoop

1.81. 81. Goed gedrag belonen

1.82. 82. Loyaliteitsprogramma

1.83. 83. Collectieve Verkoop

1.84. 84. Verkoopkanaal voor deelnemers

1.85. 85. Vanzelfsprekend

1.86. 86. energiecontract en opbouw credits overdraagbaar

1.87. 87. Flexibel bij veranderende omstandigheden

1.88. 88. Beter redement organisatie

1.89. 89. Energiebesparing door betere bemetering

1.90. 90. Imago voordelen bedrijf/ondernemer

1.91. 91. Zichtbare MVO bijdrage

1.92. 92. meten is weten

1.93. 93. vraagbundeling

1.94. 94. Verlaging CO2

1.95. 95. Gemeente doet me

1.96. 96. Burgermeester doet me

1.97. 97. Faciliterend

1.98. 98. Minder rompslomp

1.99. 99. Collectieve Energieopwekking

1.100. 100. Collectieve Energiebesparing

2. Nadelen

2.1. Te veel rompslomp

2.2. Amateurs

2.3. eerst maar eens zien wat het wordt

2.4. lucht fietserij

2.5. hou niet van lokaal

2.6. geitenwolle sokken

2.7. Wil geen windmolen in mijn achtertuin

2.8. geen continuiteit

2.9. Wat als het misgaat

2.10. Klein is altijd duurder

2.11. ik wil geen verantwoordelijkheid

2.12. na mij de zondvloed

2.13. ik heb al greenchoice

2.14. ik ben al groen

2.15. Ben ik een proefkonijn

2.16. Not in my backyard, niets voor Amersfoort

2.17. Je weet wat je hebt, niet wat je krijgt

2.18. Consumentenbond e.a ken ik. EcA is onbekend

2.19. Laat een ander het maar doen

3. Linda Annink

3.1. Mede eigenaar

3.2. Financieel rendement

3.3. bijdrage aan locale economie

3.4. Toekomst van kinderen

3.5. Club waar ik bij wil horen

4. Jaap Wolters

4.1. Logisch en Noodzakelijk

4.2. Invloed op gebruik: meten is weten

4.3. Verantwoordelijkheid vormgeven door voetafdruk te verkleinen

4.4. Lokale energie opwekking

4.5. Transparant en betrouwbaar

5. Overigen

5.1. Innovatie

5.2. Niet duurder dan alternatieve

5.3. Goed voor Nu en Later

6. Mark

6.1. Simpel en Eenvoudig

6.2. Baas over je eigen energie

6.3. Collectiviteit: van en voor amersfoorters

6.4. Toekomstgericht

6.5. Eerlijke Energie

7. Saskia van Dijk

7.1. Goed burgerschap

7.2. Collectiviteit - van en voor Amersfoort

7.3. Lokaal: verbinding met je omgeving / sociale cohesie

7.4. Makkelijk duurzaam

7.5. Stoer / Hip / Rebels

8. Sjoukje Ziel

8.1. Levert geld op

8.2. Verschil willen maken

8.3. Collectief - van en voor Amersfoort

8.4. Samen sta je sterk

8.5. Begin bij jezelf

8.6. Eerlijke Energie