Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Interakcje społeczne jako źródło kształtowania się osobowości by Mind Map: Interakcje społeczne jako źródło kształtowania się osobowości
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Interakcje społeczne jako źródło kształtowania się osobowości

Proces socjalizacji

Etap zabawy

Gra

Reguły gry

Symboliczny interakcjonizm

Koncepcja tworzenia się jaźni Meada

jaźń

Społeczne interakcje i dewiacje

Sztompka

Mead

istotą interakcji jest komunikacja