Interakcje społeczne jako źródło kształtowania się osobowości

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Interakcje społeczne jako źródło kształtowania się osobowości by Mind Map: Interakcje społeczne jako źródło kształtowania się osobowości

1. Proces socjalizacji

1.1. Etap zabawy

1.2. Gra

1.3. Reguły gry

2. Symboliczny interakcjonizm

2.1. Koncepcja tworzenia się jaźni Meada

2.2. jaźń

2.2.1. jaźń autonomiczna

2.2.2. jaźń refleksyjna

3. Społeczne interakcje i dewiacje

3.1. Sztompka

3.1.1. proces interakcji

3.1.1.1. pojawienie się w świadomości partnera

3.1.1.2. identyfikacja partnera

3.1.1.3. Definicja sytuacji jednostki i partnera

3.1.1.4. interpretacja gestów

3.1.1.5. postawienie się w roli partnera

3.2. Mead

3.2.1. "ja" przedmiotowe

3.2.2. "ja podmiotowe