Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Interakcje społeczne jako źródło kształtowania się osobowości by Mind Map: Interakcje społeczne
jako źródło
kształtowania się
osobowości
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Interakcje społeczne jako źródło kształtowania się osobowości

Proces socjalizacji

Etap zabawy

Gra

Reguły gry

Symboliczny interakcjonizm

Koncepcja tworzenia się jaźni Meada

jaźń

jaźń autonomiczna

jaźń refleksyjna

Społeczne interakcje i dewiacje

Sztompka

proces interakcji, pojawienie się w świadomości partnera, identyfikacja partnera, Definicja sytuacji jednostki i partnera, interpretacja gestów, postawienie się w roli partnera

Mead

istotą interakcji jest komunikacja

"ja" przedmiotowe

"ja podmiotowe