Typologia badań pedagogicznych dzieli się ze względu na:

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Typologia badań pedagogicznych dzieli się ze względu na: by Mind Map: Typologia badań pedagogicznych dzieli się ze względu na:

1. Cel

1.1. -Badania teoretyczne

1.1.1. Wszelkie poznanie zmierzające do gromadzenia wiedzy, które pozwala budować uogólnienia, Generalizuje prawa rozwoju i przedmiot badanej rzeczywistości.

1.2. -Badania weryfikacyjne

1.2.1. Sprowadzają się do próby sprawdzenia skutków danych rozwiązań danego układu, poszukiwanie cech.

1.3. -Badania diagnostyczne

1.3.1. Mają one na celu diagnozę określonego stanu rzeczy.

2. Procedurę badawczą

2.1. -Badania zjawisk

2.2. -Badania instytucji

2.3. -Badania procesów

3. Organizację

3.1. -Badania zespołowe

3.1.1. Te badania prowadzone są w grupie.

3.2. -Badania terenowe

3.2.1. Badania te mogą obejmować pewne terytoria np. Województwa, gminy, powiaty.

3.3. -Badania powtarzalne

3.3.1. Są to badania cyklicznie powtarzane.

4. Przedmiot poznania

4.1. -Badania opisowe

4.1.1. Przedmiotem tych badań jest indywidualne zdarzenie jednostki, którego wyjaśnienie może być jednoznaczne i oczywiste.

4.2. -Badania wyjaśniające

4.2.1. Te badania szukają związków między cechami, zmiennymi.