Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Typologia badań pedagogicznych dzieli się ze względu na: by Mind Map: Typologia badań pedagogicznych
dzieli się ze względu na:
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Typologia badań pedagogicznych dzieli się ze względu na:

Cel

-Badania teoretyczne

Wszelkie poznanie zmierzające do gromadzenia wiedzy, które pozwala budować uogólnienia, Generalizuje prawa rozwoju i przedmiot badanej rzeczywistości.

-Badania weryfikacyjne

Sprowadzają się do próby sprawdzenia skutków danych rozwiązań danego układu, poszukiwanie cech.

-Badania diagnostyczne

Mają one na celu diagnozę określonego stanu rzeczy.

Organizację

-Badania zespołowe

Te badania prowadzone są w grupie.

-Badania terenowe

Badania te mogą obejmować pewne terytoria np. Województwa, gminy, powiaty.

-Badania powtarzalne

Są to badania cyklicznie powtarzane.

Przedmiot poznania

-Badania opisowe

Przedmiotem tych badań jest indywidualne zdarzenie jednostki, którego wyjaśnienie może być jednoznaczne i oczywiste.

-Badania wyjaśniające

Te badania szukają związków między cechami, zmiennymi.

Procedurę badawczą

-Badania zjawisk

-Badania instytucji

-Badania procesów