Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Typologia badań pedagogicznych dzieli się ze względu na: by Mind Map: Typologia badań pedagogicznych dzieli się ze względu na:
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Typologia badań pedagogicznych dzieli się ze względu na:

Cel

-Badania teoretyczne

-Badania weryfikacyjne

-Badania diagnostyczne

Organizację

-Badania zespołowe

-Badania terenowe

-Badania powtarzalne

Przedmiot poznania

-Badania opisowe

-Badania wyjaśniające

Procedurę badawczą

-Badania zjawisk

-Badania instytucji

-Badania procesów