Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

H5 by Mind Map: H5
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

H5

contrapunt

enllaços harmònics

mapa harmònic bàsic

normes de conducció i duplicació

enllaços compostos

acords

major

V, V9m

IV, IV amb 6af, iv, iv6nap, IV (en menor)

VI<, VI6aug

iiº

menor

iiº, ii

V, V9m, v6

iv, iv amb 6af, iv6nap, IV

VI, VI6af, VI6aug

resolucions aplaçades

baix d'alberti

ruta cadencial per a piano

moviment harmònic

moviment harmònic de prolongació

6 i 6/5 de brodadura

6/4 i 4/3 de brodadura

6/4 de pas

4/3 de pas

prolongació de la V

moviment harmònic cadencial

rutes cadencials, 6/4 cadencial, I6 IV6af V6/4-7 I i6 iv6af V6/4-7 i, 5/4 cadencial, 6/3 cadencial

la semicadència

cadència frígia

moviment harmònic seqüencial

modulació

modulació -1

modulacions -3 i +3

modulació per enharmonia (V9m)

H6

forma

exposició

antecedent-consegüent

1+1+2, peus solapats

idea bàsica i versió en la dominant

desenvolupament

reexposició

rima, rima de tercera, rima assonatada

lied binari

minuet

folia