Get Started. It's Free
or sign up with your email address
H5 by Mind Map: H5

1. contrapunt

2. enllaços harmònics

2.1. mapa harmònic bàsic

2.2. normes de conducció i duplicació

2.3. enllaços compostos

3. acords

3.1. major

3.1.1. V

3.1.1.1. V9m

3.1.2. IV

3.1.2.1. IV amb 6af

3.1.2.2. iv

3.1.2.3. iv6nap

3.1.2.4. IV (en menor)

3.1.3. VI<

3.1.3.1. VI6aug

3.1.4. iiº

3.2. menor

3.2.1. iiº

3.2.1.1. ii

3.2.2. V

3.2.2.1. V9m

3.2.2.2. v6

3.2.3. iv

3.2.3.1. iv amb 6af

3.2.3.2. iv6nap

3.2.3.3. IV

3.2.4. VI

3.2.4.1. VI6af

3.2.4.2. VI6aug

3.3. resolucions aplaçades

4. baix d'alberti

4.1. ruta cadencial per a piano

5. moviment harmònic

5.1. moviment harmònic de prolongació

5.1.1. 6 i 6/5 de brodadura

5.1.2. 6/4 i 4/3 de brodadura

5.1.3. 6/4 de pas

5.1.4. 4/3 de pas

5.1.5. prolongació de la V

5.2. moviment harmònic cadencial

5.2.1. rutes cadencials

5.2.1.1. 6/4 cadencial

5.2.1.2. I6 IV6af V6/4-7 I i6 iv6af V6/4-7 i

5.2.1.3. 5/4 cadencial

5.2.1.4. 6/3 cadencial

5.2.2. la semicadència

5.2.3. cadència frígia

5.3. moviment harmònic seqüencial

6. modulació

6.1. modulació -1

6.2. modulacions -3 i +3

6.3. modulació per enharmonia (V9m)

7. H6

8. forma

8.1. exposició

8.1.1. antecedent-consegüent

8.1.2. 1+1+2

8.1.2.1. peus solapats

8.1.3. idea bàsica i versió en la dominant

8.2. desenvolupament

8.3. reexposició

8.3.1. rima

8.3.1.1. rima de tercera

8.3.1.2. rima assonatada

8.4. lied binari

8.5. minuet

8.6. folia