PORİFERA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PORİFERA by Mind Map: PORİFERA

1. SPİKÜL (İÇ İSKELET)

2. MEZENŞİM TABAKASI

3. SPONGİN LİFLER

4. yoktur

4.1. POR (DELİK)

5. bulunur

5.1. KNİDOSİT

6. vardır

7. vardır

8. yaşar

8.1. DENİZ GÖL VE AKARSULARDA

9. bulunur

10. beslenme

10.1. SÜZEREK BESLENME

11. yoktur

11.1. DOLAŞIM VE SİNDİRİM SİSTEMİ

11.1.1. kapalı