Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Dags att ta plats i utvecklingen av Norrcity Ladda hem en blankett genom att klicka på den lilla pilen vid varje idé. Fyll på med dina förslag. Skicka till iucorebro@cesam.se by Mind Map: Dags att ta plats i utvecklingen av Norrcity  Ladda hem en blankett genom att klicka på den lilla pilen vid varje idé.  Fyll på med dina förslag.  Skicka till iucorebro@cesam.se
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Dags att ta plats i utvecklingen av Norrcity Ladda hem en blankett genom att klicka på den lilla pilen vid varje idé. Fyll på med dina förslag. Skicka till iucorebro@cesam.se

Innehåll

Upplevelser, möten, aktiviteter: Vad vill jag/vi ska hända?

Konst, Design, Hantverk

Platser, Upplevelser

Platser för (sam)arrangemang

Utbud

Varor och tjänster - "Vad vill vi ska finnas?"

Tillfällig försäljning

Specialbutiker

Fika, mötas och äta

Samarbete mellan konsument, kultur och handel

Övrigt

Gestaltning

Hus, rum, gator, fysisk miljö - "Hur vill jag att det ska se ut?"

Levande offentligt rum

Plats för handel

Scen

Järntorget

Stor event-skylt på järntorget

Har du en ny Idé?

Innehåll

Gestaltning

Utbud