Kirjallisuuden tulkinnan käsitteitä

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kirjallisuuden tulkinnan käsitteitä by Mind Map: Kirjallisuuden tulkinnan käsitteitä

1. Aihe

1.1. Mistä teos konkreettisesti kertoo?

2. Teema

2.1. Teoksen sanoma eli mitä teoksen tekijä on halunnut teoksellaan sanoa?

3. Juoni

3.1. Mitä teoksessa tapahtuu?

4. Henkilöt

4.1. Päähenkilö

4.2. Sivuhenkilö

5. Miljöö eli ympäristö

6. Tapahtuma-aika

6.1. Teoksen tapahtumien kesto

6.2. Mihin aikaan teos sijoittuu?

7. Kertoja

7.1. Kaikkitietävä kertoja

7.2. Ulkopuolinen kertoja

7.3. Minäkertoja

8. Rakenne

8.1. Ennakointi

8.2. Takauma

8.3. Näkökulmatekniikka

9. Lopetus

9.1. Avoin

9.2. Suljettu

10. Kieli

10.1. Tekstityyppi

10.2. Tyyli

11. Aukko

11.1. Asia, joka ei tekstistä selviä

12. Runokielen keinot

12.1. Rytmi

12.2. Alkusointu

12.3. Loppusointu

12.4. Kielikuvat

12.4.1. Elollistaminen eli personifikaatio

12.4.2. Vertaus

12.4.3. Metafora eli vertaus ilman kuin-sanaa

12.4.4. Synestesia eli eri aistihavaintoja yhdistäminen samaan ilmaukseen