eines del taller

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
eines del taller by Mind Map: eines del taller

1. eines de tall

1.1. tisores

1.2. tisores de planxa

1.3. xerrac de punta

1.4. serra de merqueteria

1.5. serra per a metall

1.6. gúbia

1.7. cúter

2. eines de perforar

2.1. barrina

2.2. portàtil elèctric trepant

3. eines de percussió

3.1. martell de fuster

3.2. martell de bola

3.3. martell de pena

3.4. martell de plàstic

4. eines d'abrasio

4.1. llima de punta quadrada

4.2. llima de punta triangular

4.3. llima de punta rodona

5. eines de cargolar

5.1. tornavis

5.2. clau fixa plana

5.3. clau d'estrella

5.4. clau anglesa

5.5. clau stillson

6. eines de subjectar i retenir

6.1. alicates

6.2. tenalles

7. eines de traç

7.1. regla metàl·lica

7.2. cinta mètrica

7.3. peu de rei

7.4. bolígraf

8. eines de protecció

8.1. ulleres