Phương pháp chi phí

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phương pháp chi phí by Mind Map: Phương pháp chi phí

1. Khái niệm

1.1. Phương pháp chi phí

1.2. Chi phí tái tạo

1.3. Chi phí thay thế

2. Các bước tiến hành

2.1. Đối với bất động sản

2.1.1. B1: ước tính riêng giá trị của lô đất trong tổng giá trị BDS

2.1.2. B2: Ước tính các chi phí tái tạo, chi phí thay thế

2.1.3. B3: xác định và ước tính tổng giá trị hao mòn

2.1.4. B4: Ước tính giá trị của công trình xây dựng

2.1.5. B5: ước tính giá trị của BDS cần TDG

2.2. Đối với máy thiết bị

2.2.1. B1: đánh giá toàn diện về tình trạng máy- thiết bị cần TDG

2.2.2. B2: ước tính chi phí chi phí tái tạo thay thế mới

2.2.3. B3: xác định tổng giá trị hao mòn

2.3. B4: ước tính giá trị của máy - thiết bị cần TDG

3. Ưu- Nhược điểm

3.1. Ưu điểm

3.1.1. Áp dụng đối với những tài sản không có cơ sở để so sánh trên thị trường do sử dụng mục đích riêng

3.2. Nhược điểm

3.2.1. Chi phí không phải lúc nào cũng bằng giá trị

3.2.2. Phải có dữ liệu từ thị trường

3.2.3. Giá trị thị trường toàn bộ không hẳn là giá trị của từng bộ phận cộng lại

3.2.4. Khấu hao mang tính chủ quan

3.2.5. Thẩm định viên phải có kinh nghiệm

4. Trường hợp áp dụng

4.1. Tài sản có mục đích sử dụng đặc biệt, tài sản chuyên dùng

4.2. Tài sản không có đủ thông tin để áp dụng phương pháp so sánh, thu thập

4.3. Tài sản phục vụ mục đích bảo hiểm

4.4. Tài sản nhằm mục đích tính toán mức tiền hỗ trợ, bồi thường khi nhà nước giải hoà, đền bù

4.5. Kiểm tra các phương pháp khác