Työmaajätteen syntymisen ja käsiteltävien jätemäärien jatkuva seuranta ja uudelleenkehittäminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Työmaajätteen syntymisen ja käsiteltävien jätemäärien jatkuva seuranta ja uudelleenkehittäminen by Mind Map: Työmaajätteen syntymisen ja käsiteltävien jätemäärien jatkuva seuranta ja uudelleenkehittäminen

1. 1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen

1.1. 2. Jätteen valmistelu uudelleenkäyttöä varten

1.1.1. 3. Materiaalien kierrättäminen

1.1.1.1. 4. l