อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ by Mind Map: อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ

1. หลักฐานศิลปวัฒนธรรม

2. -ปิรามิดสพิงค์มัมมี่ -อักษรฮีโรกลิฟฟิค -วิหารคาร์นัก วิหารอาบูซิมเบล

3. เมโสโปเตเมีย

3.1. ที่ตั้ง :ลุ่มแม่น ้ำไทกรีส-ยูเฟรติส

3.1.1. หลักฐานศิลปวัฒนธรรม

3.1.2. -สิ่งก่อสร้างซิกกูรัต -อักษรคูนิฟอร์ม -กฎหมายฮัมบูรานี -สวนลอยมาบิโลน -ศาสนายูดาย -ภาพสลักพูน -ประตูโค้ง

4. อียิปต์

4.1. ที่ตั้ง:สองฝั่งเเม่น้ำไนล์

4.1.1. หลักฐานศิลปวัฒนธรรม

5. กรีก

5.1. ที่ตั้ง :ตอนใต้ของคาบสมุทรบอลข่าน

5.1.1. -วิหารคาร์เธนอนรูปทรงเหลี่ยม -อะโคโปลิส -หัวเสาเเบบคอร์ด -หัวเสาเเบบไอโอนิค -หัวเสาเเบบโครินเธียน

6. โรมัน

6.1. ที่ตั้ง: ที่ราบลุ่มน้ำไตเบอร์ ตอนกลางคาบสมุทรอิตาลี

6.1.1. หลักฐานศิลปวัฒนธรรม

6.1.2. -โคลอสเซียม -ประตูชัย รูปโค้ง -อาคารรูปโดม รูปกลม -วิหารเเพนธีออน