สมบัติการบวกและการคูณของจำนวนเต็มบวก

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมบัติการบวกและการคูณของจำนวนเต็มบวก by Mind Map: สมบัติการบวกและการคูณของจำนวนเต็มบวก

1. สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มสำหรับการบวก

1.1. เช่น (2 + 5 ) + 6 = 2 + ( 5 + 6 )

2. สมบัติการสลับที่สำหรับการบวก

2.1. เช่น 2 + 5 = 5 + 2

3. สมบัติการสลับที่สำหรับการคูณ

3.1. เช่น 2 x 5 = 5 x 2

4. สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มสำหรับการคูณ

4.1. เช่น (2 x 5 ) x 6 = 2 x ( 5 x 6 )