Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nükleik by Mind Map: Nükleik

1. 5 karbonlu şeker

1.1. DNA

1.1.1. İki zincirden oluşur

1.1.2. Deoksiriboz şekeri bulundurur.

1.1.3. Kendini eşleyebilir.

1.1.4. Genetik bilgiyi taşır ve protein sentezinde görev alır.

1.1.5. Özel bazı timindir.

1.1.6. A = T, G = C eşitliği vardır.

1.1.7. Prokaryot hücrede sitoplazmada, ökaryot hücrede çekirdek, mitokondri ve kloroplastta bulunur.

1.1.8. en küçük yapı birimi nükleotit

1.1.9. DNA’nın paketlenmesinde histon adı verilen proteinler görev alır.

1.2. RNA

1.2.1. Tek zincirden oluşur

1.2.2. Riboz şekeri bulundurur.

1.2.3. Kendini eşleyemez.

1.2.4. Protein sentezinde görev alır.

1.2.5. Özel bazı urasildir.

1.2.6. RNA’daki nükleotitler arasında DNA’dakine benzer bir eşitlik yoktur.

1.2.7. Prokaryot hücrede sitoplazmada ve ribozomda, ökaryot hücrede sitoplazma, çekirdek, mitokondri, kloroplast ve ribozomda bulunur.

2. Gilkozit bağı

3. Nükleotit

3.1. 5 karbonlu şeker

3.1.1. Deoksiriboz şekeri

3.1.1.1. DNA

3.1.1.1.1. Çift iplikli ve sarmal yapılı bir moleküldür

3.1.1.2. Deoksiribonükleik asit (DNA)

3.1.1.2.1. Kalıtsal bilgiyi taşır ve kalıtsal bilginin ana hücrelerinde yavru hücreleri aktarılmasını sağlar

3.1.1.2.2. Protein sentezini ve hücredeki diğer metabolik olayları yönetir

3.1.2. Riboz şekeri

3.1.2.1. RNA

3.1.2.2. Daha fazla bir oksijen atomunun var

3.1.2.3. Ribonükleik asit (RNA)

3.1.2.3.1. Mesajcı (mRNA)

3.1.2.3.2. Taşıyıcı (tRNA)

3.1.2.3.3. Ribozomal (rRNA)

3.2. Azotlu organik baz

3.2.1. Pürin

3.2.1.1. Adenin(A)

3.2.1.2. Guanin(G)

3.2.2. Pirimidin

3.2.2.1. Timin(T)

3.2.2.2. Sitozin (S veya C)

3.2.2.3. Urasil (U)

3.3. Fosfat grubu

3.3.1. Fosfat grubu tüm nükleotit çeşitlerinde aynı yapıdadır

3.3.2. Fosfor atomu

3.3.3. Dört oksijen atomu

4. Nükleozit

4.1. Azotlu organik baz

4.2. 5 karbonlu şeker

5. Fosfester bağı