RỐI LOẠN PROTID HUYẾT TƯƠNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
RỐI LOẠN PROTID HUYẾT TƯƠNG by Mind Map: RỐI LOẠN PROTID  HUYẾT TƯƠNG

1. GIẢM LƯỢNG PROTID HUYẾT TƯƠNG

1.1. NGUYÊN NHÂN

1.1.1. Giảm cung cấp

1.1.2. Giảm tiêu thụ

1.1.3. Giảm tổng hợp

1.1.4. Tăng tổng hợp

1.1.5. Mất ra ngoài

1.2. HẬU QUẢ

1.2.1. Giảm áp lực keo của máu => Phù

1.2.2. Rối loạn hoạt động của enzym chuyển hóa, rối lọan vận chuyển các chất

1.2.3. Giảm tổng hợp các yếu tố đông máu => Rối loạn đông máu

1.2.4. Giảm tổng hợp γ globulin => Suy giảm miễn dịch, dễ nhiễm trùng

1.2.5. Vết thương chậm liền, trẻ chậm lớn, thiếu máu, người lớn sút cân, suy nhược

2. TĂNG LƯỢNG PROTEIN

2.1. HIếm gặp,tăng giả do mất nước nặng

2.2. Tăng thực sự: bệnh đa u tủy xương

2.3. Thời kỳ tăng trưởng, luyện tập

3. THAY ĐỔI THÀNH PHẦN PROTID HUYẾT TƯƠNG

3.1. NGUYÊN NHÂN

3.1.1. Albumin: Giảm khi giảm protid huyết tương

3.1.2. Globulin: α tăng: viêm cấp, viêm mạn, hoại tử => tăng độ nhớt, tốc độ lắng máu. β tăng: tăng lipid máu. γ tăng: nhiễm khuẩn, bệnh lý miễn dịch

3.2. HẬU QUẢ

3.2.1. Tỉ lệ thành phần protid huyết tương mất cân đối: protid huyết tương dễ bị tủa

3.2.2. Tốc độ lắng của hồng cầu tăng: giảm protein huyết tương, fidinogen, fibrinogen, α-globulin