Szavak felépítése

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Szavak felépítése by Mind Map: Szavak felépítése

1. Morfémák

1.1. Tőmorfémák

1.1.1. Igetövek

1.1.1.1. Egyalakú

1.1.1.2. Többalakú

1.1.1.2.1. Például: st ~s, szt ~ sz változatú igetövek vagy hangzóhiányos igetövek

1.1.2. Névszótövek

1.1.2.1. Egyalakú

1.1.2.2. Többalakú

1.1.2.2.1. Például: hangzóhiányos változatú névszótövek vagy véghangzóhiányos névszótövek

1.2. Toldalékmorfémák

1.2.1. Képző

1.2.1.1. Mindig a szótőt követi, több is állhat egymás után, új szót hoz létre.

1.2.2. Jel

1.2.2.1. Viszonjelentéssel módosítja a szó jelentését, egynél több is kapcsolódhat a szótőhöz.

1.2.3. Rag

1.2.3.1. Szavak egymáshoz való viszonyát

2. Fonémák

2.1. Mássalhangzók

2.2. Magánhangzók

3. Szavak szerkezete