Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Krev by Mind Map: Krev

1. funkce krve

1.1. imunita-odolnost

1.1.1. specifické mechanismy

1.1.2. nespecifické mechanismy

1.2. transport

1.2.1. dýchací plyny

1.2.2. živiny nebo zplodiny metabolismu

1.2.3. hormony

1.3. homeostáza

1.3.1. stálost vnitřního prostředí

1.3.1.1. regulace Ph a objemu

1.4. termoregulace

1.4.1. nejteplejší - srdce, játra

1.4.2. nejstudenější - uši, noc

2. složení krve

2.1. pevná fáze

2.1.1. červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky

2.2. plazma

2.2.1. voda, bílkoviny, živiny

2.2.1.1. bílkoviny

2.2.1.1.1. albuminy

2.2.1.1.2. globuliny

2.2.1.1.3. fibrinogen

2.2.2. Ph plazmy je 7,4

2.2.3. je tam fyziologický roztok NaCl - 0,9%

2.3. krevní skupiny

2.3.1. Jan jánský- popsal 4 krevní skupiny, jak je známe dnes

2.3.2. dva typy látek

2.3.2.1. v membráně erytrocytů jsou antigeny---->aglutinogeny

2.3.2.2. v krevní plazmě jsou aglutininy

2.3.3. Rh faktor-rhesus faktor

2.3.3.1. je dán skupinou 40 antigenů

2.3.3.1.1. nejsilnější je D

2.3.3.2. lidé s RH- nemůžou přijmat krev RH+, ale naopak to jde

3. ztráta krve

3.1. pomalé krvácení

3.1.1. až 2,5 L

3.2. tepenné krvácení

3.2.1. 1 L

3.3. transfuze

3.3.1. 450 mL

3.3.2. univerzální dárce

3.3.2.1. 0-

3.3.3. univerzální příjemce

3.3.3.1. AB+

4. erytrocyty-červené krvinky

4.1. obecně

4.1.1. počet v 1 mm³

4.1.1.1. u můžů

4.1.1.1.1. 5,5 milionu

4.1.1.2. u žen

4.1.1.2.1. 4,5 milionu

4.1.2. bezjaderné, orkouhlé-----> aby se do nich vešlo více hemoglobinu

4.2. vznikají v kostní dřeni z kmenových buňek-erytropoéza

4.2.1. žijí 120 dní

4.2.2. příjem Fe

4.2.3. erytropoetin - v ledvinách

4.3. zanikají ve slezině a játrch

4.3.1. hemoglobin---->žlučová barviva( bilirubin a biliverdin)----> zbarvují stolici

4.4. funkce

4.4.1. přenos kyslíku

4.4.1.1. Hb+O2----> oxyhemoglobin

4.4.2. přenos CO2

4.4.2.1. Hb+CO2----->karbaminohemoglobin

4.4.3. přenos CO

4.4.3.1. Hb+CO----->karbonylhemoglobin

4.4.3.2. váže se 200x ochotněji než O2

5. leukocyty -bílé krvinky

5.1. granulocyty

5.1.1. neutrofilní-barví se neutrálně

5.1.1.1. nejpočetnější

5.1.1.2. při akutní infekci

5.1.2. bazofilní-barví se zásaditě

5.1.2.1. krvinky--->produkují heparin

5.1.3. eozinofilní-barví se kys. barvivy

5.1.3.1. u alergií nebo parazitálních onemocněních

5.2. agranulocyty

5.2.1. B lymfocyty

5.2.1.1. vnikají v kostní dřeni

5.2.1.2. starají se o látkovou imunitu

5.2.2. T lymfocyty

5.2.2.1. dozrávají v brzlíku

5.2.2.2. buněčná imunita

5.2.2.3. rozpoznávají cizorodé látky a ničí je

5.3. obecně

5.3.1. počet v 1 mm³

5.3.1.1. 5000-8000

5.3.2. pravé- mají jádro

5.3.3. při nemoci je jich více

5.3.4. dva typy

5.3.4.1. granulocyty

5.3.4.2. agranulocyty

6. imunita-odlonost

6.1. schopnost jedince bránit se

6.2. specifická

6.2.1. vrozená. starší

6.2.2. aktivace okamžitě

6.2.3. nemá imunologickou paměť

6.3. specifická

6.3.1. získaná, mladší

6.3.2. aktivace 3-5 dní

6.3.3. T a B lymfocyty

6.4. imunizace, očkování- prevence proti virům

6.4.1. aktivní

6.4.1.1. do těla vpraven oslabený vir

6.4.2. pasivní

6.4.2.1. do těla vpravena protilátka

7. trombocyty - krevní destičky

7.1. obecně

7.1.1. malé, ploché

7.1.2. žijí pouze 4 dny

7.1.3. v 1 mm³ 200000-300000

7.2. funkce

7.2.1. zástava krve

7.2.1.1. vazokonstrikce cév (zaškrcení)

7.2.1.2. produkují enzym trombokynázu----> přemění protrombin na trombin--->fibrinogen--->fibrin---->krevní koláč