PROSVJETITELJSTVO

ddgdgdg

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PROSVJETITELJSTVO by Mind Map: PROSVJETITELJSTVO

1. Locke, Descartes

2. pokret u Europi; 1688. - 1789. Engleska, FRANCUSKA, Njemačka

3. Racionalistička vjera u razum (svjetlo razuma - prosvijetliti se)

4. DIDAKTIČNOST (vjera u odgoj i obrazovanje)

5. SLOBODA od dogmatskog autoriteta, starih svjetonazora i religijskih predrasuda

6. SVJETOVNOST (antiklerikalni pogled na svijet - sekularna država, veća prava i slobode)

7. ANTIMETAFIZIČKA ORIJENTACIJA (bavljenje onim što je u okviru iskustva, praktičnim životnim problemima, npr. državom, moralom, odgojem, vlašću itd.)

8. PREDSTAVNICI

8.1. ROUSSEAU

8.1.1. prirodni odgoj

8.1.1.1. jedinstvo intelektualnog i moralnog odgoja

8.1.1.2. važnost fizičkog i radnog odgoja

8.1.2. Emil ili o odgoju

8.2. VOLTAIRE

8.2.1. djela: Rasprava o tolerancija, Candide ili optimizam, Engleska pisma...

8.2.2. DEIZAM - sloboda i mogućnost kreiranja života

8.2.2.1. sukob s Crkvom (ateizam)

8.2.2.2. Crkva - izvor netolerancije

8.2.3. VJERSKA TOLERANCIJA i SLOBODA

8.2.3.1. izvor - RAZUM

8.3. RUĐER BOŠKOVIĆ