Madách Imre: Az ember tragédiája

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Madách Imre: Az ember tragédiája by Mind Map: Madách Imre: Az ember tragédiája

1. Háttér

1.1. Megjelenés: 1862

1.2. Szontágh Pál

1.3. Arany János

1.4. 19. század tudománya

1.5. szellemi áramlatok

2. Főszereplők

2.1. Ádám

2.1.1. férfiúi aktivitás

2.1.2. az állandóan küzdő: elbukó és felálló ember => erkölcse hajtja tovább, hiszen folyton változtatni, jobbítani akar

2.1.3. nem bír megnyugodni, folyton hajtja valami tovább

2.1.4. pusztító szándéka azonban építően hat Ádámra

2.2. Éva

2.2.1. női passzivitás

2.2.2. kettős szerep

2.2.2.1. a megtisztító/felemelő erő

2.2.2.2. a kor produktuma

2.2.3. homályos intuíció: egy-egy pillanatra emlékezik az édeni állapotra

2.3. Lucifer

2.3.1. “tagadás szelleme”

2.3.2. ő rendezi az álomjelenetet, mégsem ad hamis képet a történelemről, csak épp a legsötétebb képeket választja ki a történelmükből

2.3.3. rideg, érzelemmentes, latolgató értelem

2.3.4. racionalizmusa egyfelől hideg, cinikus figurává teszi, máskor éppen ő leplezi le a hamis illúziókat, mond ki alapigazságokat

2.3.5. fölényes intellektus

2.3.6. kritikája romboló jellegű: megoldást sohasem nyújt

3. Cselekmény

3.1. Színek

3.1.1. Bibliai nyitószínek (keret I.)

3.1.1.1. I. Menny (a Teremtés után)

3.1.1.2. II. Paradicsom

3.1.1.3. III. Paradicsomon kívül (a Kiűzetés után)

3.1.2. Ókori színek – Egyiptom, Athén, Róma

3.1.2.1. IV. Egyiptom

3.1.2.2. V. Athén

3.1.2.3. VI. Róma

3.1.3. Középkor – Bizánc

3.1.3.1. VII. Konstantinápoly

3.1.4. Kepler és a francia forradalom

3.1.4.1. VIII. Prága I.

3.1.4.2. IX. Párizs (“álom az álomban”)

3.1.4.3. X. Prága II.

3.1.5. A jelen – London

3.1.5.1. XI. London

3.1.6. Jövő-színek – Falanszter, Űr, Eszkimó

3.1.6.1. XII. Falanszter

3.1.6.2. XIII. Űr

3.1.6.3. XIV. Eszkimó-szín

3.1.7. Bibliai zárószín (keret II.)

3.1.7.1. XV. Paradicsomon kívül (az álom után)