ระบบขนส่ง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบขนส่ง by Mind Map: ระบบขนส่ง

1. ลดต้นทุน

1.1. การจัดการเชื้อเพลิง

1.1.1. ใช้ใบโอดีเซลล์

1.1.2. ใช้ก๊าซ CNG

1.2. การขนส่งระหว่างทาง

1.3. ปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง

2. รถขนส่งสินค้า

2.1. เช็คสภาพ/การดูแลรถ

2.2. เลือกประเภทรถให้เหมาะสมกับการใช้งาน

2.2.1. เส้นทางที่วิ่ง/ลักษณะภูมิประเทศ

3. ความพึงพอใจ

3.1. ส่งของให้ทันตามเวลา

3.1.1. วิ่งรถก่อนถึงเวลาที่กำหนด