TEORI PILIHAN AWAM

teori pilihan awam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TEORI PILIHAN AWAM by Mind Map: TEORI PILIHAN AWAM

1. * Keputusan dibuat oleh individu yang membawa kata sepakat.

2. * Memberikan lebih banyak pilihan kepada orang awam.

3. MATLAMAT

3.1. * Mengurangkan campur tangan kerajaan.

3.2. * Keutungan yang maksima

4. CIRI

4.1. * Faktor harga tidak boleh digunakan sebagai penunjuk untuk menegeluarkan barangan awam.

4.2. * Masyarakat terpaksa membayar cukai untuk membiayai kos pengeluaran barangan awam tersebut.

4.3. * Penyediaan barangan awam dipengaruhi oleh sekumpulan besar masyarakat.

5. IMPLIKASI

5.1. * Tiada perbezaan antara individu atau masyarakat yang kaya dengan yang miskin.

5.2. * Mempunyai hak yang sama dalam menentukan pilihan barangan awam.