Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRIKAZ by Mind Map: PRIKAZ

1. KRITIČKI

1.1. subjektivan

1.2. raščlamba

1.3. komentiranje, iznošenje doživljaja i mišljenja

1.4. prosudba i ocjena kakvoga djela, autora ili ddogađaja

1.5. SADRŽI

1.5.1. ocjenjivanje, prosuđivanje vrijednosti i preporuka

1.5.2. naziv, autor,osobni podaci

1.5.3. osvrt na likove

1.5.4. kratak sadržaj

2. OBAVIJESNI

2.1. SADRŽI

2.1.1. naslov djela, vrsta djela, autora, izdavač

2.1.2. osnovni podaci o književniku i njegovim djelima

2.1.3. stil i izraz

2.1.4. ideja, poruka

2.1.5. likovi

2.1.6. tema, sadržaj djela

2.2. osnovni podatci

2.3. objektivne obavijesti o kakvome djelu ili događaju