ÚC XUẤT KHẨU TÔM SANG HY LẠP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ÚC XUẤT KHẨU TÔM SANG HY LẠP by Mind Map: ÚC XUẤT KHẨU TÔM SANG HY LẠP

1. HIỂU RÕ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG

1.1. NGƯỜI HY LẠP COI HẢI SẢN LÀ MỘT PHẦN QUAN TRỌNG TRONG BỮA ĂN

1.2. TIỀM NĂNG DU LỊCH CAO

2. SẢN PHẨM

2.1. TÔM CỦA ÚC LỚN HƠN

2.2. CHẤT LƯỢNG CAO HƠN CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

3. TRỢ GIÚP TỪ ỦY BAN THƯƠNG MẠI ÚC

3.1. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI CHO SẢN PHẨM

3.2. VẠCH KẾ HOẠCH THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG

3.3. CUNG CẤP TÊN CỦA CÁC KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

4. CHIẾN LƯỢC MARKETING PHÙ HỢP

4.1. ĐƯA SẢN PHẨM TÔM ÚC LÊN CÁC ĐẢO TÀU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG CỦA HY LẠP

4.2. ĐỊNH GIÁ CAO NHẰM KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TỐT, KHÁC BIỆT