Nguyên nhân chính ngăn cản chúng ta có cuộc đời mơ ước

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nguyên nhân chính ngăn cản chúng ta có cuộc đời mơ ước by Mind Map: Nguyên nhân chính ngăn cản chúng ta có cuộc đời mơ ước

1. Chúng ta không chịu trau dồi và phát triển bản thân mình

2. Chúng ta không bước ra khỏi vùng an toan

3. Chúng ta níu chân bởi những lợi ích trước mắt

4. Chúng ta cản bước bởi những trải nghiệm thất bại trong quá khứ

5. Chúng ta luôn chờ đợi cơ hội hoàn hảo

6. Chúng ta không thực sự hiểu mình muốn gì