Особливості поведінки при порушеннях мовлення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Особливості поведінки при порушеннях мовлення by Mind Map: Особливості поведінки при порушеннях мовлення

1. Молодший дошкільний вік

1.1. - контакт за зовнішньою ініціативою

1.2. - несформованість ситуативно-ділової форми спілкування

1.3. - зниження інтересу до спілкування

2. Молодший шкільний вік

2.1. - недорозвиток комунікативних здібностей

2.2. - труднощі при сприйманні інструкції

2.3. - ефект відлуння

2.4. - не задають уточнюючих питань

3. Старший дошкільний вік

3.1. - обмежені можливості використання мовних засобів

3.2. - обмеженість досвіду соціальної взаємодії з однолітками

3.3. - нестійкість мотиваційних установок

3.4. - короткотривалість вербальних контактів

3.5. - труднощі у розумінні емоційних станів інших

3.6. - труднощі у аргументації власної думки

4. Комунікативна поведінка

4.1. діалогічна поведінка

4.1.1. - багатослів'я

4.1.2. - схильність перебивати співрозмовника

4.1.3. - нездатність вислухати до кінця

4.2. ігрова поведінка

4.2.1. - низька мовленнєва активність

4.2.2. - незацікавленість у контакті

4.2.3. - дезорієнтація у нових ситуаціях спілкування