NEZAVISNOSLOŽENA REČENNICA - složena rečenica u kojoj su sve surečenice ravnopravne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NEZAVISNOSLOŽENA REČENNICA - složena rečenica u kojoj su sve surečenice ravnopravne by Mind Map: NEZAVISNOSLOŽENA REČENNICA - složena rečenica u kojoj su sve surečenice ravnopravne

1. ISKLJUČNE REČENICE

1.1. Nezavisnosložene rečenice u kojima se sadržaj druge surečenice isključuje iz sadržaja prve surečenice. Povezuju ih isključni veznici: samo, samo što, jedino, jedino što, tek, tek što. U isključnim rečenicama zarez se piše ispred veznika.

2. ZAKLJUČNE REČENICE

2.1. Nezavisnosložene rečenice u kojima je sadržaj druge surečenice zaključak prve surečenice. Povezuju ih zaključni veznici: dakle, zato, stoga. U zaključnim rečenicama zarez se piše ispred veznika.

3. SASTAVNE REČENICE

3.1. Nezavisnosložene rečenice u kojima su surečenice povezane na temelju nekog zajedništva. Povezuju ih sastavni veznici: i, pa, te, ni, niti. U sastavnim rečenicama se ne piše zarez.

4. RASTAVNE REČENICE

4.1. Nezavisnosložene rečenice u kojima je sadržaj surečenica međusobno rastavljeni. Povezuju ih rastavni veznik ili. U rastavnim rečenicama se ne piše zarez.

5. SUPROTNE REČENICE

5.1. Nezaviznosložene rečenice u kojima su sadržaj surečenica međusobno suprostavljeni. Povezuju ih suprotni veznici: a, ali, nego, no, već. U suprotnim rečenicama zarez se piše prije veznika.