Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Прикметник by Mind Map: Прикметник

1. Лексико-граматичні категорії

1.1. Якісні називають ознаку предмета, яка може проявлятися в більшій або меншій мірі(який? яке?): красивий, солоний.

1.1.1. Ступені порівняння

1.1.1.1. Вищий

1.1.1.2. Найвищий

1.2. Відносні вказують на відношення до іншого предмета, обставини, дії (утворюються від іменників, рідко — від дієслів та прислівників, відповідають на питання який? яке?): соляний, розділовий

1.3. Присвійні вказують на належність предмета якійсь особі або тварині (утворюються від назв осіб, рідко — від назв тварин, відповідають на питання чий? чия? чиє? чиї?): Лесин, батьків

2. Граматичні категорії

2.1. Рід (в однині)

2.1.1. Чоловічий

2.1.2. Жіночий

2.1.3. Середній

2.2. Число

2.2.1. Однина

2.2.2. Множина

2.3. Відмінок

2.3.1. Н.в, Р.в, Д.в, Зн.в, О.в, М.в.

3. Форми

3.1. Повна (членна) всі прикметники: зелений, радий, готовий

3.1.1. Стягнена: добра, добре, добрі (загальновживана, всі стилі)

3.1.2. Нестягнена: добрая, добреє, добрії (тільки Н.в. і Зн.в.однини ж.р. і с.р., Н.в. множ. - фольклор, поезія

3.2. Коротка (нечленна) лише деякі якісні в Н.в. і Зн.в. чол.р: годен, зелен, ладен, винен, рад - фольклор, поезія.

4. Групи

4.1. Тверда - основа закінчується на твердий приголосний

4.2. М'яка - основа закінчується на м'який приголосний, в т.ч. і на Й

4.3. група на -лиций

5. Синтаксична роль

5.1. Означення

5.2. Іменна частина присудка