Filozofia 20. storočia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Filozofia 20. storočia by Mind Map: Filozofia 20. storočia

1. Fenomenológia

1.1. Predstaviteľ

1.1.1. Edmund Husserl

1.1.1.1. Filozofia

1.1.1.1.1. ústrená otázka

1.1.1.1.2. základná kritika

1.1.1.2. Fenomenológia

1.1.1.2.1. základná téza

1.1.1.2.2. fenomén

1.1.1.2.3. pravda

1.1.1.2.4. generálna téza a epoché

1.1.1.3. Fen

2. Filozofia existencie a existencializmus

2.1. Cieľ skúmania

2.1.1. Ľudská existenia

2.2. Filozofia existencie

2.2.1. Povojnové Nemecko

2.2.2. Predstavitelia

2.2.2.1. K. Jaspers

2.2.2.1.1. NIE filozofia

2.2.2.1.2. problém človeka

2.2.2.1.3. bytie - existencia

2.2.2.1.4. prejavy ľudskej existencie

2.2.2.2. M. Heidegger

2.2.2.2.1. fundamentálna ontológia

2.2.2.2.2. spôsoby pobytu (Dasein)

2.2.2.2.3. ľudská existencia

2.3. Existencializmus

2.3.1. Francúzska proveniencia

2.3.2. Predstavitelia

2.3.2.1. Počas 1. sv. vojny

2.3.2.2. J.-P. Sartre

2.3.2.2.1. existencializmus

2.3.2.2.2. bytie

2.3.2.3. A. Camuse