Tudás

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tudás by Mind Map: Tudás

1. világnézet, szemlélet

1.1. biztos tájékozódási pont a világban - biztonság

2. Eszközei

2.1. meg - tapasztalás

2.2. kipróbálás

2.3. tanulás

2.4. olvasás

2.5. gondolkozás

2.6. intuíció, bevillanás, ráérzés

3. nyitottság, nyitás, kíváncsiság, rácsodálkozás

4. önképzés, állandó önművelés, LLL

4.1. fejlesztése, gyűjtése

4.2. nem elvehető, befele építkezés

5. ösztönös tudás, azáltal, hogy létezem - velem született tudás, csíra, mag

5.1. szerzett tudás

6. A tudás fájának gyökere keserű, de gyümölcse édes

6.1. ismeretelméleti paradoxon

7. Kollektív tudás

7.1. Kollektív tudatalatti

8. könyvtár

8.1. könyv

8.2. folyóirat

8.3. elektronikus média

9. tárháza

9.1. Internet

9.2. az emberi agy

9.2.1. memória

9.2.1.1. memoriter

9.2.1.1.1. magolás

9.2.1.2. fejlesztés

10. Fajtái

10.1. elméleti

10.1.1. szellemi, filozófiai

10.1.1.1. enciklopedikus, polihisztor

10.2. gyakorlati

10.2.1. testi

10.2.1.1. testtudatosság

10.2.1.1.1. táncművészet, torna

10.2.2. szakmák, mesterségek

10.2.2.1. szakbarbár

11. Mester

11.1. üres edény - teli edény példázata

11.2. tanítvány

11.3. mentor

11.4. tanár

11.4.1. iskola