Tudás

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tudás by Mind Map: Tudás

1. könyvtár

1.1. könyv

1.2. folyóirat

1.3. elektronikus média

2. Eszközei

2.1. meg - tapasztalás

2.2. kipróbálás

2.3. tanulás

2.4. olvasás

2.5. gondolkozás

2.6. intuíció, bevillanás, ráérzés

3. tárháza

3.1. Internet

3.2. az emberi agy

3.2.1. memória

3.2.1.1. memoriter

3.2.1.1.1. magolás

3.2.1.2. fejlesztés

4. Fajtái

4.1. elméleti

4.1.1. szellemi, filozófiai

4.1.1.1. enciklopedikus, polihisztor

4.2. gyakorlati

4.2.1. testi

4.2.1.1. testtudatosság

4.2.1.1.1. táncművészet, torna

4.2.2. szakmák, mesterségek

4.2.2.1. szakbarbár

5. világnézet, szemlélet

5.1. biztos tájékozódási pont a világban - biztonság

6. Mester

6.1. üres edény - teli edény példázata

6.2. tanítvány

6.3. mentor

6.4. tanár

6.4.1. iskola

7. nyitottság, nyitás, kíváncsiság, rácsodálkozás

8. önképzés, állandó önművelés, LLL

8.1. fejlesztése, gyűjtése

8.2. nem elvehető, befele építkezés

9. ösztönös tudás, azáltal, hogy létezem - velem született tudás, csíra, mag

9.1. szerzett tudás

10. A tudás fájának gyökere keserű, de gyümölcse édes

10.1. ismeretelméleti paradoxon

11. Kollektív tudás

11.1. Kollektív tudatalatti