modern eszközök a pedagógiában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: modern eszközök a pedagógiában

1. eBook

1.1. elektronikus könyvtár -OSZK-Magyar Elektronikus Könyvtár

1.2. fogalom

1.2.1. speciális célszámítógép, rajta megjelenő szöveggel

1.2.2. interneten hoszabb szerkesztett szöveg

1.3. olvasási szokások megváltozása

2. digitális írástudás

2.1. nem tudják, akarják használni a digitális technikát

2.2. mindennapok elengedhetetlen feltétele

2.3. számítógépes műveltség

2.4. EU-s alapkompetencia

3. címkézés

3.1. web 2.0-ás alkalmazásnak köszönhető

3.2. könnyebb tájékozódás érdekében címkék

3.3. foglamak több szempontű osztályzása

3.4. internet modern katalógusa

4. digitális bennszülöttek

4.1. készség szinten használják a számítógépet

4.2. iskola megkezdése előtt géphasználat

4.3. mobilak, globálisak

5. digitális bevándoró

5.1. "akcentus megtartása

5.2. nem születtek bele a digitális világba

5.3. szülő, tanár

6. digitális lábnyom

6.1. felhasználó onnline jelenléte után marad

6.2. e-mail, videó, blog

6.3. felhasználó azonosítható

7. digitális szakadék

7.1. bennszülöttek, írástudatlanok közti szakadék

7.2. hátrányos helyzetű csoportok (50 év felett, roma, munkanélküli)

7.3. jóléti szakadék

8. digitális tananyag

8.1. tananyag digitalizált változata

8.1.1. érdekes órák

8.1.2. digitális bennszülöttek

8.1.3. Sulinet Digitális Tudásbázison

8.2. digitális tananyagok változata

8.2.1. első generációs (beszkennelt tanköny)

8.2.2. második generációs (nyomtatottal megegyezőek)

8.2.3. harmadik generációs (interaktív, strukturált, önálló tananyag)

8.3. webtankönyv, feladatgyűjtemény, digitális térkép

9. mobil tanulás

9.1. tanulás bárhol bármikor

9.2. iskolán kívül

9.3. eszközigényes

9.3.1. feltétele az IKT eszközök megléte

9.4. sokféle tevékenység, játékos tanulás

10. online játékok

10.1. számítógépes hálózatot felhasználó játék

10.2. csoportosítás

10.2.1. akciójáték

10.2.2. honfoglaló

10.2.3. vicces játék

10.2.4. foci játék

10.2.5. Barbie játék

10.3. free/fizetős játék

11. online viselkedéskultúra

11.1. közösségi felületen normák, viselkedés elvek

11.1.1. trollkodás: viták szítása

11.1.2. nagybetűs írás: kiabálás

11.1.3. ne szerepeljünk teljes névvel a fórumokon

11.2. eEtikett

11.2.1. webkamera

11.2.2. wifi

11.3. adatbiztonság

12. Prezi

12.1. nem kell telepíteni, regisztráció szükséges

12.2. internetes prezentációkészítő szoftver

12.3. prezik módosíthatóak

13. mikroblog

13.1. periodikusan ismétlődő internetes, rövid bejegyzés

13.2. nagy térhódítás, kínai fiatalok

13.2.1. Wang Kai , földcsuszamlás túlélője, "tudósító"

13.3. Twitter veszélyei, botrányok

13.3.1. kommentelés miatt becsületsértési per

13.3.2. személyiség-lopás

13.3.3. japán katasztóráról viccelődő humoristát kirúgták

14. interaktív tábla

14.1. számítógépes hardware eszköz

14.2. fotó, videó, hanganyag

14.3. csoportmunka

14.4. gyermek esztétikai érzékének fejlesztése

15. interaktív asztal

15.1. csoportmunka

15.2. tanulás, szórakozás

15.3. könnyű kezelhetőség, felfedezés élménye

15.4. multitouch-több érintést kezelő

16. online fogalomtérképek

16.1. online szemantikai háló

16.2. Mindmeiester

16.3. Microsoft Visio

17. okostelefon

17.1. telefonon számítógép-szerű funkció

17.2. tartalmazzák pl. az email, Internet, e-book olvasó, teljes értékű billentyűzetet

17.3. mobilinternet

18. ePortfólió

18.1. tanulmányok alatt létrehozott dokumentumok gyűjtemények

18.2. szöveges, mozgókép, hang, animáció

18.3. széles körben publikálható

18.4. csoportosítás

18.4.1. gyűjteményes

18.4.2. prezentációs

18.4.3. értékelési

19. internetbiztonság

19.1. tűzfal

19.1.1. szükséges a felhasználó döntése, nem automatikus

19.1.2. nem képes eltávolítani a kártevőt

19.2. antivírus szoftverek

19.2.1. felismeri, eltávolítja a kártevőt

19.2.2. fertőzött fájlt helyreállítja

19.3. megelőző biztonsági megoldások

19.3.1. helyi szinten blokkolják, hátráltatják a behatolást

19.4. kiegészítő biztonsági megoldások

19.4.1. további biztonság, adatvédelem

19.4.2. spamszűrő

20. LLL paradigma

20.1. nem teljesen új keletű fogalom

20.2. kora gyermekkortól, időskorig terjedő tanulás

20.3. 4 alappillér

20.3.1. tanulás a tudásért

20.3.2. tanulás a cselekvésért

20.3.3. együttélés megtanulása

20.3.4. szociális készségek elősegítése

21. web 1.0-web 2.0

21.1. 1990-2000 web 1.0

21.1.1. inkább csak olvasott web

21.2. 2000-2010 web 2.0

21.2.1. közösségre épülő internetes szolgáltatás

21.2.1.1. blogok

21.2.1.2. virtuális világok

21.2.1.3. közösségi oldalak

21.2.1.4. videomegosztó portálok

21.3. web teljes működési környezetként jelenik meg

22. virtuális tanulási környezet

22.1. személyes kommunkiáció helyett digitális kapcs. tartás

22.1.1. digitális kompetencia

22.1.1.1. szövegértési kompetencia

22.2. hátrány

22.2.1. infrastruktúrától való függés

22.2.2. látás, szem

22.2.3. nagy munkateher a tanárnak

22.3. előny

22.3.1. oktató

22.3.1.1. sokrétű, kreatív munka

22.3.1.2. megkönnyíti egy téma tanítását

22.3.2. diák

22.3.2.1. aktív részvétel

22.3.2.2. ingergazdag

23. virtuális valóság

23.1. számítógépes rendszerek által előállított mesterséges környezet

23.2. használata

23.2.1. orvostudomány

23.2.2. ipari tervezés

23.2.3. kiképzés

23.2.4. szolgáltató, szórakoztató ipar

23.3. élet szűkös határain kívüli világ

24. web 3.0

24.1. szemantikus web-elmélet

24.1.1. értő, intelligens web

24.2. kontextus alapján egyénileg kiszolgálni a felhasználót

24.3. egy jelszó

25. videomegosztó szolgáltatások

25.1. videóklippeket tölthetünk fel, nézhetünk

25.2. web 2.0-ás weboldal

25.3. YouTube

25.4. Safeshare.tv segítségével megjegyzések nélkül

25.5. vizuális ingerek

26. közösségi oldal

26.1. ismerős segítségével találja meg ismerőseit

26.2. 6 láncszemes hálózati elv

26.3. személyes adatok egyszerűen megszerezhetőek