Modern eszközök

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök by Mind Map: Modern eszközök

1. Kollaboratív tanulás vs egyéni munka

1.1. Az egyéni tanulás nem takarítható meg, nem helyettesíthetõ semmilyen más módszerrel és eszközzel. Lehet, hogy a csoportos, tanulópáros, multimédiákkal segített oktatás könnyebbé teszi a tanulást, hatékonyságot növel, de lesz mindig egy idõszak, amikor a hallgató egyénileg tanul.

1.2. A közös munka során fejlődik az együttműködési, a kommunikációs és a problémamegoldó képességük, toleránsabbak, elfogadóbbak lesznek a másikkal kapcsolatban és a vitákat is (jó esetben) megtanulják kulturáltan rendezni.

1.3. Az egyéni munka természetesen szükséges és egyáltalán nem elhanyagolható, de csak egy közösségben, egy csoportban tudunk igazán fejlődni és tanulni.

2. Címkézés

2.1. Segítségével a diákok (és a tanárok is) könnyen rendszerezhetik a bibliográfiákat, háttéranyagokat.

2.2. Az internetezők körében, segíti a tájékozódást az interneten közzétett tartalmak között.

2.3. Webcímek gyűjtésében világszerte népszerű honlap: delicious.com

3. Online fogalomtérképek

3.1. A résztvevők akár mérföldekre lehetnek egymástól

3.2. Közösen szerkesztve egy fogalomtérképet megismerhetjük mások gondolatait, más perspektívából láthatjuk egyazon témát, s megtanuljuk az együttműködés, kooperáció fontosságát.

3.3. A tanítási folyamat különböző fázisaiban használható: az új anyag bevezetésekor pl.a kulcsszavakhoz kapcsolódó egyéb kifejezések, kollokációk összegyűjtésére, megjelenítésére.

4. Digitális tananyag

4.1. Érdekesebbé, színesebbé tehetjük általa a tanórákat.

4.2. Lehetővé teszi a diákok otthoni tananyagfeldolgozását.

4.3. Célok szerint az alábbiakat szolgálhatja:

4.3.1. Ismeretátadás: pl.: e-könyv, digitális szótár, digitális lexikon

4.3.2. Oktatás: pedagógiai elveken és ezekből eredeztető módszereken alapuló tudáselsajátítást segítő eszközök pl.: digitális tananyag-egység, digitális oktató játék

4.3.3. Oktatási környezetek: pl.: kommunikációs platform oktatási célra, osztott munkaterület, integrált távoktatási keretrendszer, oktatásszervezési eszköz

4.3.4. Gyakorlás és értékelés: pl: digitális feladatbank, digitális feladatkészítő és gyakorló környezet, adaptív képességfelmérő és vizsgakörnyezet, digitális portfoliókészítő környezet

4.3.5. Egyéni tanulás

4.3.6. Integrált oktatási rendszerek

4.3.7. Tanulásszervezés, iskolai élet és kommunikáció pl.: iskolai menedzsment rendszer, digitális napló, beléptető rendszer

4.4. SDT, EPA, MEK, Smart notebook, képernyőrögzítő programok

5. Realika

5.1. A szoftver alkalmas tanóra-szervezésre figyelembe véve a csoportbontást, tanulói feladatok kiosztására, nyomon követésére, osztályozására, tanórán kívüli rendezvények szervezésére a rendszerben rögzített tanulók, tanulócsoportok számára.

5.2. Lehetőséget biztosít természettudományi és más tananyagok alkalmazásának, a feladatmegoldások helyességének ellenőrzésére, a pedagógus és diákok közötti on-line kommunikációra.

5.3. Egyéni tanulásban is jól használható és tartozik hozzá egy tanári modul is.

5.4. Az e-tananyag a matematika, fizika, kémia, biológia iskolai, kötelező tananyagának egy részét dolgozza fel, elsődlegesen a 13-18 éves korosztály számára. A leckék nagy mennyiségben tartalmaznak illusztrációkat, animációkat, filmeket, modelleket és feladatokat.

6. Interaktív tábla

6.1. Diákok aktívabbak, motiváltabbak

6.1.1. Kevesebb fegyelmezési probléma

6.2. Kevesebb egyéb eszköz szükséges, a számítógép által sokszoros funkciók állnak rendelkezésre. pl DVD lejátszó

6.3. Egyéb eszközei

6.3.1. Feleltető rendszer

6.3.2. Digitális palatábla

6.3.3. Interaktív monitor

6.4. Egyszerűbb óraszervezés

7. eBook

7.1. Elektronikusan terjesztett, képernyőn olvasható könyv.

7.2. Számos eBook ingyen hozzáférhető a neten.

7.3. Olcsó, azonnal elérhető.

8. Közösségi portálok

8.1. Jó kapcsolattartási lehetőség a diákok és tanárok között.

8.2. Létrehozhatók külön csoportokat osztályokra és más iskolai csoportokra, közérdekű információkat, multimédiás anyagokat oszthatunk meg.

8.3. Csoporton belül lehet kommunikálni pl. egy kurzus esetén is.

9. Okostelefon

9.1. Tanári szervezési feladatok megoldása

9.2. Határidőnapló iPhone és iPod Touch készülékeken

9.3. Audio lejátszás vezérlése az osztályterem bármely részéből.

9.4. Tudásadatbankok, lexikonok azonnali elérése

10. Virtuális tanulási környezet

10.1. Home schooling mozgalom

10.2. A hagyományostól eltérő oktatói és diákszerepek

10.3. A tanár időzítheti a feladatokat, egyéni naptárt tud használni, hozzáférhet a naplóhoz, hiányzó diákokat zárkóztathat fel, időt és anyagköltséget spórolhat

10.4. Kiegészítő szoftverek használatától a teljes on-line bázisú tanfolyamokig terjedhet.

10.5. Lehetőséget ad a tanterem bővítésére, attól való elszakadásra.

10.6. A diák saját időbeosztásában, ütemében és ott tanulhat, ahol szeretne, hozzáférhet a házifeladatokhoz, jegyekhez, vitafórumokhoz, on-line tesztekhez stb.

11. Varázstoll

11.1. Projektorral kiegészítve digitális táblaként is használhatják a tanárok.

11.2. Készségfejlesztő, szórakoztató eszközként alkalmazható gyerekeknek.

11.3. Vázlatok, jegyzetek azonnali megosztása lehetséges, így csoportmunkában is alkalmazható.

12. Konnektivizmus

12.1. Az információs korszak új tanulási elmélete, a tanulást olyan folyamatnak fogja fel, amelyben az informális hálózatba szervezett, elektronikus eszközökkel támogatott információ-csere mind nagyobb szerepet kap.

12.2. Hálózatalapú tanulás, integratív, szintézisalkotó gondolkodásra épít.

12.3. A tanulás mindinkább folyamatos, élethosszig tartó, más tevékenységekbe beágyazott, hálózatosodott tevékenység-rendszerré válik.

12.4. A tanuló jelentősen javíthatja tanulása hatásfokát, ha részt vesz egy, a témával foglalkozó hálózatban, virtuális közösségben.

12.5. Hátránya lehet: nem feltétlenül hatékony a közös munka, és nem feltétlenül vezet a megfelelő eredményre. Ha egy valaki téves ismerettel rendelkezik, és ezt osztja meg másokkal, mindenki rosszul fogja tudni.

13. LLL Paradigma

13.1. A tanároknak leginkább ajánlott web 2-es felület: E-Twinning

13.2. Pedagógusoknak speciális feladatot ad: képességek és készségek fejlesztése kiemelten fontos az LLL megalapozásához.

13.3. 1996-os év a lifelong learning éve, így az LLL-t első számú oktatási-képzési prioritásnak tekintették. Célként tűzték ki, hogy a társadalmi és gazdasági igényekhez igazodva Európa összes lakosa számára megadják a lehetőséget a tanulás új formájára.

14. Felhő

14.1. A felhasználók olyan állományokkal és programokkal dolgoznak, melyek fizikailag nem a saját gépükön, hanem az interneten, vagyis valahol a "felhőben" vannak.

14.2. Típusai a szolgáltatások alapján

14.2.1. Infrastrukturális számítási felhő

14.2.2. Platform-alapú számítási felhő

14.2.3. Szoftver-alapú számítási felhő

14.3. Kiemelt szerepe van a csoportmunkában, oktatásban.

15. Internetbiztonság

15.1. Célja olyan szabályok és intézkedések létrehozása, amelyekkel a leghatékonyabb módon lehet védekezni az internetes támadások ellen.

15.2. Típusai: Hálózati szintű biztonság, IPSec protokoll, E-mail biztonság, PGP (Pretty Good Privacy), MIME (Multipurpose Internet Mail Extension)

15.3. Biztonsági megoldások: Tűzfal, antivírus szoftverek, megelőző biztonsági megoldások (pl. elszigeteléses technika), kiegészítő biztonsági megoldások (pl. spamszűrő)

16. Aggregáció

16.1. A szoftverfejlesztés kulcsfogalma, speciális asszociáció

16.2. Tranzitív

16.3. Reflexív

16.4. Típusai

16.4.1. Erős tartalmazás

16.4.2. Gyenge tartalmazás

17. Ingerfalók

17.1. Kiváló lehet az osztott figyelemre való képesség, a kreativitás.

17.2. Az ingerfalás gyakorlása fejleszti a figyelem akár tudatos, tervszerű, akár ösztönös megosztásának készségét, alapot teremtve ezzel szakmai ill. szabadidős internetfelhasználói tevékenységek végrehajtására.

17.3. Önkéntes alapú, ezáltal motivált, nyitottabb az újszerű dolgokra .

17.4. A multimédiás eszközökkel tudatosan megragadhatja a figyelmüket a pedagógus.

18. Online játékok

18.1. bizonyos készségek, képességek jól fejleszthetők általuk

18.2. Ösztönözheti a kreativitást, újítóképességet, együttműködési, logikai és stratégiai készségeket.

18.3. Függőség is kialakulhat.

18.4. Ráhangolódáshoz, összehangolódáshoz tanórákon is lehet olykor alkalmazni, motiváló lehet.

18.5. Vannak kimondottan tanulást segítő játékok.

19. Digitális bennszülöttek

19.1. A hagyományos tanítási gyakorlattól eltérő módszerekkel taníthatók hatékonyan.

19.2. Interaktív és kooperatív módszerekkel szólíthatók meg.

19.3. Modern információs technikai eszközök elengedhetetlenek számukra.

19.4. Vizuális- és hangtartalmakat előnyben részesítik, igényük van az azonnali visszajelzésre.

19.5. Képesek párhuzamosan több ingerre figyelni, viszont egyirányú, tartós figyelemre kevésbé képesek.

20. Digitális bevándorlók

20.1. A tanároknak és az oktatásnak kell igazodnia a megváltozott tanulói elvárásokhoz.

20.2. Folyamatos nyitottság, továbbképzés szükséges, hogy a szakadék megszűnjön a bennszülöttek felé.

20.3. Prensky szerint: „mindig megtartja digitális bevándorló akcentusát”

20.4. Lineáris információfedolgozás jellemzi őket.

20.5. A „digitális világot” a „digitális bevándorlók” alkották meg.

21. Digitális írástudás

21.1. Magába foglalja az értő olvasást, a megszerzett információk kritikus kezelését, a könyvtárak használatának, a keresési stratégiák alkalmazásának készségeit, az információforrások és a talált információ értékelésével, kritikus kezelésével kapcsolatos készségeket – ideértve a tömegkommunikációs eszközök közvetítette információk – kezelését.

21.2. Fontos alkotóeleme az IKT hatékony használata.

21.3. Az oktatási és tanulási módszerek átalakítását hozza magával, illetve ezt igényli.

21.4. Kritikus gondolkodás, szemléletmód kialakulását segíti.

22. Digitális könyvjelző

22.1. Gyors eligazodás a világhálón vagy egy programon belül, könnyen eljuthatunk egy korábban keresett útvonalhoz

22.2. Könnyen készíthetők linkgyűjtemények, amelyek az oktatók és a diákok munkáját egyaránt segítik.

22.3. Projektmunkához, kutatómunkához nagy segítség.

22.4. Használata elősegíti a rendszerezési, csoportosítási igényt, illetve képességet.

23. Webergonómia

23.1. Egy jól elkészített, figyelemfelkeltő, áttekinthető, könnyen kereshető iskolai honlap felkeltheti a pályaválasztó diákok figyelmét.

23.2. Az oktatásban is fontos a felhasználóbarát felületek készítése, ami a diákok tanulását támogatja.

23.3. Ergonőmikus tanárok által létrehozott weboldalak.

24. Interaktív asztal

24.1. 4-11 éves korosztály számára fejlesztették ki, de megfelelő oktató programok választásával kiválóan alkalmazható az idősebb korosztályok óráin is

24.2. Az egyszerre több gyermek által használható, egyszerre több érintést feldolgozó eszköz, nagyban segíti a kisdiákok együttműködését a foglalkozások alatt.

24.3. A diákok különböző tárgyakat választhatnak ki és mozgathatnak a képernyőn, egyszerre többen rajzolhatnak vagy írhatnak rá.

25. Videomegosztó szolgáltatások

25.1. Hasznos oktatási videókhoz való hozzáférés.

25.2. Veszélyes vagy az osztályteremben meg nem mutatható jelenségek bemutatása.

25.3. Érdekességek bemutatásával motiválhatók a diákok.