Juhász Krisztián Erik-Kölcsey Ferenc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Juhász Krisztián Erik-Kölcsey Ferenc by Mind Map: Juhász Krisztián Erik-Kölcsey Ferenc

1. Felelet a Modolatra

2. 1815-ös nyelvújítási harcban részt vett

3. Nemzeti hagyományok- 1826

4. Országgyűlési napló 1832-33

5. 1823-Himnusz

5.1. 1989 óta az orszag nemzeti éneke

5.2. 1829-ben jelent meg az Auróra című folyóiratban

5.3. Címe 1832-ben lett véglegesítve

5.4. 1844-ben a Nemzeti Színház pályázatára Erkel Ferenc megzenésítette

5.5. Ima forma jellemző rá

5.6. Szerkezete követi a jeremiádok szerkezetét

5.7. Alcíme: A magyar nép zivataros századaiból

5.7.1. Az alcím a költemény szerves része

6. Vanitatum vanitas

6.1. Műfaja: elégia

6.2. Több költöi kép is van benne

6.2.1. metafora: írás=Biblia föld=hangyafészek, tünemény élet tűzfolyás= szikra melege

6.3. 11 történelmi személyt jelenít meg benne

6.3.1. Pl.: Salamon, Nagy Sándor, Etele, Zrínyi Miklós

6.4. Versformája: kis Himfy-stófa

6.5. A költő nem a maga nevében szólal meg- kivétel a vers indítása

6.6. Szerkesztő elv

6.6.1. a metaforikus ellentétpárok (paradoxok) halmozása, egymásba torlódása

7. Édesapja: Kölcsey Péter Édesanyja: Bölöndi Ágnes

7.1. Van egy testvére, Ádám

8. Folyóiratot készít Szemere Pállal

9. 1838-Meghal Szatmárcskén

10. 1827-ben meghal öccse, Ádám

10.1. Magára vállalja unokaöccse, Kálmán nevelését

11. 6 éves korában árva lett

11.1. Galácsy Antal lett a gyámja

12. Legutolsó nagy alkotása a Parainesis

12.1. Fogalma: intelem,buzdítás

12.2. Unokaöccséhez, Kálmánhoz intézi intelmét

12.3. Legfőbb tanítása: az ember a közössége, nem önmagáé

13. 1835-ben a megyei küldöttségéről lemond

14. Debreceni Református Kollégium

14.1. 1809-ben befejezi itt tanulmányit

14.1.1. 1810-ben Pestre megy jogot tanulni

14.1.1.1. nem tette le az ügyvédi vizsgát

15. 1790-ben született Sződemeteren

16. Ismertebb művei

16.1. Zrínyi dala

16.1.1. 1830-ban írta

16.1.2. Eredeti címe: Szobránci dal

16.1.3. Lírai párbeszéd

16.1.4. Témája: a hősi múlt és a sivár jelen szembeállítása

16.2. Zrínyi második éneke

16.2.1. 1838-ból, a halála évéből való

16.2.2. A legpesszimistább műve

16.2.3. Lírai dialógus

16.2.3.1. Zrínyi és a Sors vitája

17. 1810-es években Kazinczy szűkebb környezetében van

17.1. 1817-ben Kazinczy ellen fordul

18. Kisfaludy Társaság alapítója

19. A magyar kultúra napja