Pierwsze wydarzenie Uniwersytetu Dzieci

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pierwsze wydarzenie Uniwersytetu Dzieci by Mind Map: Pierwsze wydarzenie Uniwersytetu Dzieci

1. Sprawy organizacyjne

1.1. Wykłady

1.1.1. Wykład dla dzieci

1.1.1.1. Przeprowadzenie ankiety wśród dzieci odnośnie nurtujących ich pytań

1.1.1.1.1. Znalezienie osoby która przedstawi w ciekawy sposób interesujący dla dzieci

1.1.1.2. Znalezienie odpowiedniej sali

1.1.1.3. Organizacja przebiegu wykładu

1.1.1.4. Organizacja spraw związanych z bezpieczeństwem dzieci

1.1.1.4.1. Stworzenie identyfikatorów dla każdego dziecka

1.1.2. Wykład dla dorosłych

1.1.2.1. Zorganizowanie odpowiedniej sali

1.1.2.2. Organizacja przebiegu wykładu

1.1.2.2.1. Wykład musi być krótszy od tego dla dzieci

1.1.2.3. Organizacja spraw związanych z bezpieczńestwem

1.1.2.4. Znalezienie osoby potrafiącej przeprowadzić ciekawy wykład dla dorosłych

1.2. Piknik

1.2.1. Zorganizowanie odpowiedniego miejsca

1.2.2. Zorganizowanie ciekawych atrakcji

1.2.3. Organizacja spraw związanych z bezpieczeństwem dzieci

1.2.3.1. Stworzenie mapek wydarzenia

1.2.3.2. Stworzenie identyfikatorów dla każdego dziecka

1.2.4. Organizacja planu imprezy

2. Promocja

2.1. Stworzenie ulotek

2.2. Rozgłoszenie wydarzenia wśród znajomych

2.3. Informacja w internecie

3. Znalezienie sponsorów

3.1. Pozyskanie funduszy na lepszą organizację

3.2. Pozyskanie funduszy na lepszą promocję wydarzenia

4. Znalezienie wolontariuszy

4.1. Rozgłoszenie informacji o naborze wolontariuszy, wśród studentów

4.2. Rozgłoszenie informacji o naborze wolontariuszy, wśród rodziców uczestniczących dzieci

4.3. Rozgłoszenie informacji o naborze wolontariuszy, wśród znajomych

5. Znalezienie osoby mającej doświadczenie w organizacji podobnych wydarzeń

5.1. Nawiązanie współpracy z istniejącymi już Uniwersytetami Dzieci

5.2. Nawiązanie wpółpracy z agencją eventową

6. Zorganizowanie odpowiedniego systemu rejestracji na wydarzenie

6.1. Strona internetowa z autonomicznym system rejestracji

6.2. Niewielka opłata za rejestrację

7. Znalezienie patronatu