NEZAVISNO SLOŽENE REČENICE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NEZAVISNO SLOŽENE REČENICE by Mind Map: NEZAVISNO SLOŽENE REČENICE

1. ISKLJUČNE(izuzetne) REČENICE - iz sadržaja jedne rečenice izuzima se dio sadržaja druge rečenice veznici: samo, samo što, jedino, jedino što, tek, tek što (odvajaju se zarezom)

1.1. ZAKLJUČNE REČENICE - na temelju sadržaja jedne rečenice logički se zaključuje sadržaj druge rečenice - veznici: zato, stoga, pa , dakle (uvijek se piše zarez)

1.1.1. Govorila si istinu, zato te pohvaljujem.

1.2. Brat se oporavio od gripe, jedino što jako kašlje.

2. nastaju sklapanjem povezivanjem

3. veznik ne pripada ni jednoj od rečenice, sadržaji su im nezavisni, a veznici ih stavljaju u određene odnose

4. nezavisno složene rečenice su: sastavne, rastavne, suprotne, isključne, zaključne

4.1. SASTAVNE REČENICE - u takvim rečenicama sadržaji se sastavljaju ili nadovezuju - veznici i, pa, te, ni, niti (iza veznika se ne piše zarez) npr. Bela skuplja jaja pa ih stavlja u košaru.

4.2. RASTAVNE REČENICE - kod takvih rečenica sadržaji predstavljaju izbor tj. može se ostvariti samo jedna od njih veznik: ili – ne odvajaju se zarezom

4.2.1. Odvedite ju doktoru ili će se još više razboljeti.

4.3. SUPROTNE REČENICE - u njima su sadržaji međusobno suprotni - veznici su: a, ali, nego, no, već – uvijek se odvajaju zarezom

4.3.1. Nisam bio u školi, već sam otišao u kino.