3 sectors industrials/economics

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
3 sectors industrials/economics by Mind Map: 3 sectors industrials/economics

1. Primari

1.1. Agricultura

1.2. Ramaderia

1.3. Pesca

1.4. Explotació de boscos

1.5. Que és?

1.5.1. És un sector on s'obtenen aliments i materies primeres del medi natural.

2. Secundari

2.1. Mineria

2.2. Industria

2.3. Producció d'energia

2.4. Construcció

2.5. Que és?

2.5.1. És un sector on es transformen els productes primers en productes elaborats/manufacturats.

3. Terciari

3.1. Comerç

3.2. Serveis

3.2.1. Socials

3.2.2. Culturals

3.2.3. Transport

3.2.4. Turisme

3.3. Que és?

3.3.1. És un sector on es presenten els serveis, no fabriquen bens materials.