Антропічний вплив на гідросферу та грунти

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Антропічний вплив на гідросферу та грунти by Mind Map: Антропічний вплив на гідросферу та грунти

1. Забруднення гідросфери- надходження в повітря газуватих речовин, що можуть чинити негативний вплив на організми.

2. Гідросфера- водна оболонка Землі, що виконує дуже вадливі функції.

3. Основні забруднювачі: Нафтопродукти Стічні води Пестициди Нітрати Фосфати

4. Види забруднень

4.1. Механічне Фізичне Хімічне Біологічне

5. Наслідки забрудення гідросфери

5.1. Проблема стічних вод Проблема промислових відходів Евтрофікація водойм Цвітіння води Забрудення через розливи нафти Дефіцит водних ресурсів Танення льодовиків

6. Забрудення грунтів - надходження фізичних агентів, хімічних речовин, що змінюють їх властивості і порушують їх функції.

7. Грунти- це біокосне тіло природи, воно має:

7.1. 1. структурні живу і неживу фази 2. складається з органічних речовин, мінералів, повітря 3. чинниками його вормування є гірські породи, мінерали, вода 4. вирізняються такою властивістю, як родючість

8. Основні забруднювачі грунтів:

8.1. Пестициди Мінеральні добрива Сполуки важких металів Компоненти газодимових викидів Нафта Газ Радіонукліди

9. Наслідки антропічного впливу на грунти

9.1. Зменшення площ придатних для землеробства Деградація грунтів Втрата гумусу Ерозія грунтів

10. Фіторемедіація- ефективний метод знераження грунтів

11. Охорона водойм

11.1. Правова Організаційна Економічна Соціальна