Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plantae by Mind Map: Plantae

1. Berspora (cryptogamae)

1.1. Paku (pteridophyta)

1.1.1. Paku homospora

1.1.2. Paku herarospora

1.1.3. Paku paralihan

1.2. Bryopsida

1.3. Lumut

1.3.1. Hepaticopsida

1.3.2. Antoerotopsida

1.3.3. Bryopsida

2. Berbiji (spermatophyta)

2.1. Biji Terbuka (Gymnospermae)

2.1.1. Chicadinae

2.1.2. Koniferanae

2.1.3. Gnetinae

2.1.4. Ginkgonainae

2.2. Biji Tertutup (Angiospermae)

2.2.1. Dikotil

2.2.2. Monokotil