6 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO THEO GOLEMANS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
6 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO THEO GOLEMANS by Mind Map: 6 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO THEO GOLEMANS

1. Tốt trong việc loại bỏ sự bất hòa và đem đến động lực hợp tác cao

2. LÃNH ĐẠO KIỂU MẪU

2.1. Đặt ra mục tiêu và thách thức đến nhân viên

2.2. Có khả năng gây bất lợi cho đội

2.3. Mong đợ sự thể hiện tối đa của nhân viên

2.4. Kiểu lãnh đạo có thể mệt mỏi trong ngắn hạn

3. LÃNH ĐẠO QUYỀN UY

3.1. Dẫn đầu với nổi sợ hãi

3.2. Làm đúng theo chỉ dẫn

3.3. Hành động thực tế và đưa ra các mệnh lệnh khẩn trương

3.4. Hậu quả tiêu cực đến với văn hóa của công ty

3.4.1. Huấn luyện nhân viên để có thể làm việc hiểu quả hơn

3.5. Hiệu quả không cao

4. LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ

4.1. Tất cả sự liên kết nhóm đều hướng tới một kết quả

4.2. LÃNH ĐẠO KẾT NỐI

4.2.1. Hoạt động như một chi nhánh, tạo ra sự liên kết thông qua tổ chức của họ

4.2.2. Phù hợp với những người căng thẳng

4.2.3. Thiết lập sự thể hiện cơ bản tốt

4.2.4. Cải thiện không khí làm việc

4.3. Nhờ lãnh đạo chăm chú lắng nghe và tạo ra sự hòa hợp giữa các nhân viên khi tham gia vào vấn đề gì đó

4.4. Có thể trở nên rất hiệu quả trong việc đưa ra các quyết định lớn, những chiến lược cho tương lai

4.4.1. Không khí làm việc sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu nhu cầu được ủng hộ và phát triển

4.5. Có tác động đến tương lai của doanh nghiệp

4.6. Các nhà lãnh đạo dân chủ làm việc hiệu quả nếu có sự chấp nhận nhu cầu

5. LÃNH ĐẠO HUẤN LUYỆN

5.1. Giúp nhân viên nhận ra điểm mạnh yếu của nhà lãnh đạo

6. LÃNH ĐẠO ĐỊNH HƯỚNG

6.1. Đấy mọi người đến một tầm nhìn chung

6.2. Tạo ra kế hoạch và cho phép các nhân viên tham gia vào lãnh đạo định hướng

6.3. Có hiệu quả mạnh mẽ trong việc phát triển không khí công ty theo hướng tích cực

6.4. Đây là kiểu lãnh đạo tốt nhất