Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IMPERATIV by Mind Map: IMPERATIV

1. Imperativ je zapovjedni glagolski način kojim se izriče zapovjed , poticaj , molba , upozorenje , savjet , zabrana i slično.

2. Imperativ se spreže po osobama , ali nema oblik za prvu osobu jednine.

3. Imperativ glagola biti:1/,2.budi,3.neka bude-jednina. 1.budimio,2.budite,3.neka budu-množina.

4. Primjeri:nemoj skakati preko ograde,pusti me na miru,ne diraj to.

5. Pri tvorbi imperativa u nekih glagola dolazi do glasovne promjene jotacije