A határon túli magyarok nyelvhasználata

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A határon túli magyarok nyelvhasználata by Mind Map: A határon túli magyarok nyelvhasználata

1. A világon kb. 15 millió magyar él , ami mára inkább 13 millió.

1.1. magyar nyelv: közepes elterjedtségű nyelv(6000 nyelv közül a 60.).

1.2. A határokon túl kb. 4 millió magyar él( legtöbb a Kárpát-medencében).

1.3. magyarság: -Ausztriában Burgenlandban -Szlovákiában a Felvidéken -Ukrajnában a Kárpátalján -Romániában Erdélyben -Szerbiában a Vajdaságban a világ más tájain: -USA-ban (legtöbben) -Kanadában -Brazíliában -Argentínában -Ausztráliában -Németországban -Franciaországban -Svédországban -Nagy-Britanniában

2. kisebbségek: azok a népcsoportok, amelyek nem anyanyelvi területen élnek.

2.1. nemzetiségi

2.2. nyelvi

2.3. vallási

3. kisebbségek

3.1. egyenlőséget, békességet, nyelvük/kultúrájuk/vallásuk megőrzését szeretnék.

3.1.1. kisebbségi jogok ( egyéni, közösségi/kollektív)

4. A határon túli magyarok kisebbségben élnek.

4.1. történelmi kisebbség

4.1.1. Azok, akik a történelmi Magyarországtól más országhoz elcsatolt területeken élnek.

4.2. bevándorló magyarok

4.2.1. A Kárpát-medencén kívül élnek, gazdasági, politikai vagy egyéb okokból hagyták el Magyarországot.

4.2.1.1. Kisebb-nagyobb tömbökben, a világ különböző országaiban szétszóródva élnek.

5. szórványmagyarság

5.1. A nem anyanyelvű állam hatósága alatt, egy tömbben élő magyarok közössége.

6. Az egyéni és a közösségi nyelvhasználattól függően beszélünk:

6.1. kettősnyelvűségről

6.1.1. Egy nyelvnek két különböző változatát sajátítjuk el, pl. a nyelvjárást vagy a köznyelvet.

6.2. kétnyelvűségről

6.2.1. Két különböző nyelv használata

6.2.1.1. egyéni

6.2.1.1.1. Pl. ha egy gyerekhez a családban más-más nyelven szólnak.

6.2.1.2. közösségi/kollektív

6.2.1.2.1. határon túli magyarok

6.3. kevertnyelvűségről

6.3.1. Nem állapítható meg, hogy milyen nyelvet beszél valaki.