Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Італія by Mind Map: Італія

1. Завершення процесу об'єднання

1.1. 3 жовтня 1871 р. Рим увійшов до складу Італії

1.1.1. Завершення об'єднання країни

1.2. Слабке фінансове становище

1.3. Конституційна монархія

1.4. Два політичні блоки

1.4.1. Історичний правий

1.4.2. Історичний лівий

1.5. Зростання кількості політичних партій з розширенням виборчих прав

1.5.1. Соціалістична партія

1.5.2. Республіканська партія

2. Економічний розвиток

2.1. Вузький внутрішній ринок

2.2. Слабко розвинена промисловість

2.3. Структурні зрушення в економіці, соціальній сфері

2.4. Три головні галузі сільського господарства

2.4.1. Зернова

2.4.2. Вирощування винограду, цитрусових і оливок

2.4.3. Скотарство

2.5. Монополістичні об'єднання

2.6. Нерівномірність промислового розвитку

2.6.1. Північ розвинений

2.6.2. Південь слаборозвинений

2.7. Зріст промислової продукції

3. Трудова еміграція

3.1. Поява найманої робочої сили

3.2. Проблеми безробіття

3.3. Національна трагедія

3.3.1. Країна втрачала найбільш активну частину населення

3.4. Інвестування емігрантами грошей в промисловість

4. "Ера Джолітті"

4.1. Джованні Джолітті

4.1.1. Започаткування реформ

4.1.1.1. Новий рівень розвитку

4.1.2. Розвиток торгівлі й підприємництва

4.1.3. Розширення внутрішнього ринку

4.1.4. Розширення виборчих прав

4.1.5. Виборче право для чоловіків 1912 р.

5. Зовнішня політика

5.1. Зовнішньополітичний курс країни

5.1.1. Загарбання колоній-головна ознака величі

5.2. Колоніальна експансія

5.3. Завоювання першої колонії-Еритреї

5.4. У 1888 р. Італія оголосила протекторат над Сомалі

5.5. Розгромлення італійської армії

5.5.1. Національна ганьба

5.6. Відмова від створення колоніальної імперії