Get Started. It's Free
or sign up with your email address
intervjuu by Mind Map: intervjuu

1. üldküsimused

1.1. Millal? NB mälu halveneb ajaga

1.2. Kes? - hea kui üks inimene

1.3. videosalvestus? tõlk?

1.4. efektiivsus, kuulamine ja heade küsimuste küimine, laps on fookuses

2. struktuur

2.1. ettevalmitumine ja planeerimine

2.1.1. Intervjuu eesmärk - mida on vaja välja selgitada?

2.1.2. lapse taust ja peremudel

2.1.3. eelinfo lapse kohta (huvid, aja veetmine)

2.2. sissejuhatus - turvalise keskkonna loomine

2.2.1. ruumiga tutvumine, mängude kasutamine

2.2.2. vestlemine neutraalsel teemal

2.2.3. enda tutvustamine, roll

2.2.4. intervjuu eesmärgi ja ülesehituse tutvustamine

2.2.5. reeglite tutvustamine

2.3. vaba meenutus (narratiiv) ehk juhtunu kirjeldus

2.3.1. intervjuu peaks algama avatud küsimustega

2.4. spetsiifiline küsitlemine

2.4.1. küsimused detailide täpsustamiseks

2.5. teema sulgemine ja kokkuvõte

2.6. intervjuu lõpetamine

3. tulemuslikkuse hindamine

3.1. intervjuu struktuur

3.2. küsimuste stiil

3.3. mitteverbaalsed või muud mõjud

3.4. koostöö lapse ja küsitleja vahel

3.5. lapse enesetunne pärast intervjuud

3.6. kogutud info usaldusväärsus